2018-01-10 21:19Nyheter

Edekyl & Värme hjälper Coop att bli ännu grönare!

Coop har de senaste åren genomgått en stor förändringsprocess där det bland annat ingått att ställa om alla butiker i tre olika format - Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Samtidigt som butikerna bytt namn har de också genomfört förändringar i butikerna. Kyl- och frysmöbler har flyttats och bytt plats och många butiker har konverterat till nya moderna och miljövänliga kylmedium. Coop blir allt grönare.

- Coop har under året varit en viktig kund till oss. Vi har samverkat med dem i olika energibesparande åtgärder som installation av hållbara köldmedier. Konverteringen pågår för fullt och vi har varit med på resan. Coop är en professionell kund som är inriktade på miljömässiga lösningar vilket är helt i linje med vår egen verksamhet, säger Håkan Kjäll, filialchef på Edekyl & Värme i Stockholm.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.