2022-02-11 13:31Nyheter

Dubbla OS-guld till Sverige på miljövänlig CO2-isbana

-Jag satt på nätterna och klippte ihop en instruktionsvideo som jag skickade till Kina. Inte kunde jag då ana att Sverige skulle ta två OS-guld på den isen, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl, ett av bolagen i Nordic Climate Group. 

För första gången i de Olympiska Spelens historia använder sig Vinter-OS och Paralympics i Beijing av naturliga köldmedier i form av koldioxid (CO2) till fyra av sina isbanor.

CO2 ersätter i det här fallet fluorkolväten (HFC) som tidigare har använts. Idag vet vi att HFC bidrar till den globala uppvärmningen och har upp till 4000 gånger så stor påverkan på klimatet i jämförelse med CO2

På Chillventa i Tyskland 2017 träffade Micael Antonsson, teknik- och affärschef på Green & Cool/Carrier, Art Sutherland som var teknisk rådgivare angående isbanor för Olympiska Kommittén. Han fick där möjlighet att berätta för honom om de energieffektiva och miljömässiga fördelarna med COsom köldmedium. Något år senare kom det delegationer från Kina i två omgångar till Sverige för att se och lära.

 - Resten är svensk kylhistoria. 2002 byggde vi förmodligen världens första CO2-anläggning för kommersiellt bruk åt ICA Kvantum i Varberg. Större delen av branschen tvivlade på projektet. I dag används energieffektiva och miljövänliga POWERCO2OL-aggregat från Green & Cool/Carrier till isbanorna i Vinter-OS i Beijing, säger Micael Antonsson, teknik- och affärschef på Green & Cool/Carrier.

En Kinesisk delegation på studiebesök på Labkyls CO2-anläggningar
Det var i National Speed Skating Oval, känd som ”Blue Ribbon” Nils van der Poel tog OS-guld på både 5000 och 10 000 meter.  National Speed Skating Oval är en arena på 12 000 kvm som uppfyller tävlingskraven för fem issporter som hastighetsåkning på skridsko, kortbana, konståkning, curling och ishockey.

I den anläggningen samt i ytterligare tre isbanor och träningsanläggningar i Vinter-OS i Beijing finns den nya miljövänliga och energieffektiva CO2-tekniken installerad.

- 2018 kom en kinesisk delegation i en buss för att titta på Labkyls referensanläggningar:  isbanorna i Enköping, Gimo och Vallentuna. De ville på plats se hur väl det fungerar att skapa is med CO2 och vilket miljövänligt och energieffektivt alternativt det är. Besöket föll så väl ut, att jag senare satt på nätterna och klippte ihop en instruktionsvideo som jag skickade till Kina. En video som beskrev de olika installationsstegen för en CO2-anläggning. Under driftssättningen var jag med online och hjälpte till. Jag är glad över hur snabbt man i Kina förstod nyttan med att använda CO2 som köldmedium och att vi nu tagit två OS-guld på miljövänlig is, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

CO2 som använts till isbanorna i Vinter-OS är en restprodukt som samlas in och renas. Värmeenergin från kylprocessen återvinns och går till uppvärmning av arenan och för att skapa varmvatten till till exempel duschar, men även till varmvattnet till läggvatten i ismaskinen, smältning av is samt till en effektiv klimatkontroll av byggnaden.

Totalt beräknas CO2-anläggningarna spara upp till två miljoner kilowattimmar el i jämförelse om det varit ett HFC-system.

Labkyl är en del av Installation.se samt ingår i Nordic Climate Group


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.