2020-03-23 09:40Nyheter

Årets pristagare i TESAB

null

Dahlmans Kylteknik - Årets Franchisetagare 2019 med motiveringen:

Utveckling, öppenhet, förtroende och rådgivning är viktiga kännetecken i TESAB. Dahlmans Kylteknik visar att de står för alla dessa värdeord och är en viktig spelare att driva TESAB framåt. De bidrar med ett stort erfarenhetsutbyte vid gemensamma konferenser och är ständigt ajour i teknikens utveckling. Dahlmans Kylteknik har genom åren tidigare vunnit priset som Årets Franchisetagare och som Årets Vägledare i TESAB, dessutom fick de priset i Uddevalla som Årets företag 2020.

- Vi tackar enormt för den här hedrande utmärkelsen, och jag är extra hedrad då det kommer från kollegor som jag ser upp till. Det här är ett bra betyg på att det vi gör är bra. Vi siktar alltid på att utföra arbeten till 100% och arbetar för vår nollvision för besiktningsanmärkningar. I de här Corona tiderna finns det många svarta moln över det som händer och hur framtiden ser ut. Därför är det extra viktigt att ha fått denna positivitet i detta läge, säger Robert Dahlman, VD på Dahlmans Kylteknik.

Labkyl - Årets Miljöhjälte 2019 med motiveringen:

Idén till att skapa ett attraktivt varumärke, 100% Hållbarhet, initierades av Labkyl hösten 2017 för att få kedjans kunder, leverantörer, konsulter och andra partner att inse vikten av att göra miljösmarta val vid installationer som även gynnar dem ekonomiskt. Labkyl står ofta för startmotorn i TESAB och när vi nu instiftar det nya priset som Årets Miljöhjälte 2019 passar inget annat bättre än att just Labkyl är den som TESAB kedjan ser som vinnare.

- Vi tackar alla för det här ärofyllda priset! Vi har jobbat hårt med hållbarhet tillsammans med franchiseföretagen i TESAB och hur vi kan driva det här framåt, då det är en så viktig fråga i branschen, säger Patrik Larsson, VD på Labkyl.

Gårdfeldts Kyl - Årets Nytänkare 2019 med motiveringen:

För andra året i rad går priset som årets nytänkare till Gårdfeldts Kyl. TESABs viktigaste framgångsfaktor är erfarenhetsutbyte mellan företagen, vilket Gårdfeldts Kyl påvisat genom åren. Gårdfeldts Kyl finns i Värmland men är aldrig långt borta oavsett om de andra företagen från exempelvis Skåne, Gotland eller Norrland behöver hjälp. Gårdfeldts Kyl besitter stor erfarenhet inom branschen och är fortfarande efter drygt 50 år nyfikna på nyheter och förändringar som händer.

- Det är väldigt hedrande att få det här priset andra året i rad. Det känner jag är bevis för att vi inte bara nöjda som det utan tänker nytt och bredare hela tiden. Vi sitter inte heller nöjda bara för vi fyllt 50 år utan sätter nya mål för framtiden. Vi nöjer oss inte med bara 50 år. Sen självklart stort tack till hela kedjan för det förtroende och inte minst vår duktiga personal, säger Anders Gårdfeldt, VD på Gårdfeldts Kyl.

Ahlsell - Årets Leverantör i TESAB 2019 med motiveringen:

Relation skapar affärer och i TESAB är det viktigt att arbeta nära våra leverantörer. Hög kvalité och miljömedvetenhet har skapat högt förtroende för Ahlsell i hela kedjan. Med våra leverantörer bakom oss har vi skapat förutsättningar till att bidra till energieffektiva och miljösmarta installationer och hjälpa kunderna i rätt riktning. Ahlsell bidrar starkt till dessa krav vi ställer på oss själva och våra leverantörer.

- Tack! Det är hedrande och betyder mycket att få priset som Årets Leverantör 2019. TESAB som för oss är en mycket betydelsefull avtalspartner har med satsningen på ”100% Hållbarhet” intagit en frontposition på marknaden när det gäller att skapa miljövänlig kyla och värme. Värderingar som vi delar fullt ut. Motiveringen till utmärkelsen känns därför som en bekräftelse på att vi jobbar helt rätt, inte minst när det gäller energieffektivitet och miljötänkande. Vi är mycket stolta över ert förtroende och uppskattningen ni ger oss som leverantör. Den här utnämningen, inspirerar och sporrar alla våra medarbetare att fortsätta göra sitt bästa, säger Peter Öberg, Försäljningschef på Ahlsell.

Stort grattis!


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.