2019-11-05 10:47Bloggpost

TESAB skolan

null

Vi har höga ambitioner i TESAB kedjan. Vi jobbar efter vår vision att vara ledande inom hållbarhet i branschen, men har även ambitionen att vara den ledande kedjan i Sverige och en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även kunna erbjuda nya och befintliga anställda den utbildning de behöver. Genom det föddes idén TESAB Skolan med vår egna utbildningsansvariga i spetsen.

Alla som jobbar i TESAB kedjan spelar en viktig roll. För resan mot vår vision måste vi göra tillsammans och då behövs både medarbetare och kunder som vill utvecklas. För dig som tekniker i kedjan innebär det att du har möjlighet att ständigt vara ajour med ny teknik, och dessutom göra karriärmöjligheter.

Samarbete mellan teknikslag och orter är en förutsättning och en styrka för oss. För att hålla en utveckling som sticker ut bland våra konkurrenter har vi en egen utbildare i kedjan som säkerställer hög kompetens och ständig närvaro i modern kylteknik. Under 2019 tog konceptet fart på riktigt. Vår utbildningsansvariga anställdes i början av året och efter planering av kursupplägg samt material hölls den första TESAB Skolan utbildningen i augusti.

 Läs mer om konceptet här!


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.