2020-05-07 13:54Bloggpost

Forskningsbaserad app visar att hela TESAB-kedjan har rätt temperatur (på rätt plats)

null

Under våren gjorde TESAB-kedjan en stor satsning för sina medarbetare genom verktyget Winningtemp. Med kontinuerlig uppföljning fick vi hjälp med att förstå och ”ta tempen” på hur kedjan mår. 


Historiskt sett har TESAB hjälpt sina företag att skicka ut stora medarbetarundersökning en gång om året för att se hur medarbetare i kedjan mår. Ofta saknas det därefter en process att göra något åt de områden som behöver förändras, och med kylbranschen som ständigt är i rörelse handlar det om att jobba med personalen på ett mer snabbrörligt sätt. Winningtemp är istället ett batteri med forskningsbaserade frågor som man tar fram i samråd med respektive företag. Frågorna väljs ut av en unik datorintelligens som anpassar dem efter ”temperaturen” i det enskilda företaget.
- vi märkte att våra medarbetarundersökning varierade i svarsfrekvens, våra medarbetare kände inte alltid att de hade tid att i lugn och ro svara på massa frågor. Därför behövde vi se över och modernisera vårt sätt att utveckla och säkerställa välmående i kedjan. Det var då Winningtemp kom in i bilden, säger Rikard Planting, VD för Tesab Ab.

Undersökningen avslutades under april månad och visade att kedjan ligger över medel i temperatur, ENPS (Employee Net Promoter Score) som beskriver i vilken grad medarbetarna är ambassadörer för kedjan.

Svara anonymt med bekanta smileys
Winningtemp erbjuder ett unikt digitalt verktyg för att se utveckling och välmående i realtid. Verktyget bygger på agil metodik och syftar till att hjälpa organisationer och medarbetare att enkelt interagera för att tillsammans nå individuella och gemensamma mål. Resultaten är anonymiserade och visualiseras sedan för att den som är ansvarig för gruppen en överblick. Här kan de anställda svara på frågorna med en smiley, men det finns även möjlighet att skriva mer om de önskar. Transparens är en viktig del i TESAB-kedjan och därför kan de anställda även logga in och se hur hela teamen mår. Appen indikerar också om det finns risk för psykisk ohälsa i teamet. Systemen föreslår regelbundet vilka åtgärder som skulle kunna höja stämningen på jobbet.

En annan viktig funktion är möjligheten att ge beröm genom Winningtemp. Berömmet kan ses av alla i teamet och dyker upp som medaljer.
- vi vet av erfarenhet att man inte alltid säger till kollegan om man tycker hen gjort ett bra jobb eller inte minst om man känner sig nöjd med sin chef. Genom Winningtemp kan man på ett enkelt sätt ge varandra feedback. Nu när undersökningen är avslutad kan vi med facit i hand säga att det var mycket uppskattad funktion, säger Rikard.

En stor insats pågår just nu för att se över vad som behöver förbättras och hur vi ska fortsätta hålla hög arbetsglädje. Innan sommaren planeras en ny omgång av ”frågebatterier” som ska skickas ut. TESAB har för närvarande 20 företag i Sverige med över 300 medarbetare på 28 orter.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.