Näringslivsprofilen Kerstin Lindell tar plats i styrelsen för Nord-Lock Group

Kerstin Lindell har valts in som ny styrelseledamot i Investment AB Latours helägda bolag Nord-Lock Group. Koncernen är världsledande inom kritisk skruvsäkring och har huvudkontor i centrala Malmö med försäljning och produktion över hela världen. Företaget tilldelades år 2019 Hermes Exportpris för dess unika killåsningsteknologi och lönsamma tillväxt.