2019-09-11 11:18Pressrelease

Famna Feminint Ledarskap

Yvonne Frank Månsson
Förlagshuset Siljans Måsar
Fotograf: www.felixfrank.comYvonne Frank Månsson Förlagshuset Siljans Måsar Fotograf: www.felixfrank.com

I oktober släpper vi antologin "Famna Feminint Ledarskap" med boksläpp i Göteborg och Stockholm!

Antologin Famna Feminint Ledarskap har tagit sig an den stora uppgiften att sprida ljus och förståelse över begreppet ”feminint ledarskap”. Ett begrepp som ligger i tiden, som det talas om, som väcker hopp och provocerar, men som få vet vad det betyder och än mindre hur det kan användas praktiskt. Så varför inte ge ordet till ledarna själva? I 16 kapitel berättar 17 kvinnliga ledare om sin personliga resa och insikt i feminint ledarskap. 

 

Varför ”feminint ledarskap”? Får inte männen vara med längre?! Feminint ledarskap handlar egentligen inte alls om kön. Detta är inte en feministisk bok. Inte heller en Me too-bok. Feminint står här för den feminina aspekten, den feminina arketypen, yin som komplement till yang. Freud lade grunden till vår förståelse för den psykologiska aspekten av arketyper för hundra år sedan. En arketyp är en symbol – ett koncentrat av vissa egenskaper – som är allmänmänsklig och intuitivt kan uppfattas och förstås av alla. Trots att vi ofta väljer att fokusera på det som gör oss unika, det som skiljer ut oss från varandra, i denna individualismens tidsålder, är det ändå mer som för oss samman än som separerar oss. Vi har alla – män som kvinnor – både feminint och maskulint i oss. Tillsammans utgör de en total balans som är nödvändig för vitala system. När det uppstår obalans mellan dessa poler förloras vitaliteten. I människor gör det att vi mår dåligt, blir stressade och sjuka. I mellanmänskliga relationer uppstår dålig kommunikation, negativ konkurrens och alienering. På samhällsnivå försöker man väga upp obalansen genom kontroll, rigida system och omänskliga kontaktytor där ingen tar ansvar. Vanmakt och ”nånannanism” frodas. På global nivå förlorar vi förståelsen för helheten, vilket resulterar i rovdrift och överexploatering av naturliga resurser. 

 

Ana Kuni, internationellt erkänd konstnärinna med bas i Sydafrika, har skapat konstverket till bokens omslag. Så här beskriver hon bilden själv:

 

"The Woman, featured on the cover is a harmonious being existing in balance with Nature and physical world. Her distinct beauty suggests her belonging to the modern world, owning her shape and place. Her gaze is powerful yet gentle, reminding us of different type of strength. She is gazing also through third eye, giving her “advantage” of “All-seeing creature “ who is plugged in to the Unseen part of the existence, drawing knowledge and inspiration for everyone to share. She is fully connected to her surroundings, suggesting collaborative and peaceful environment. She is a Warrior Woman, leading with grace and compassion, creating equal and connected place to co-exist with all lives, and co- create with all minds."

 

Yvonne Frank Månsson & Josefin Lassbo

Förlagshuset Siljans Måsar

 

 


About Förlagshuset Siljans Måsar

Förlagshuset Siljans Måsar ger ut böcker för nyfikna. Fröet till förlaget såddes vid Siljan i Dalarna en kall oktoberkväll, 2008, en magisk afton där skrivandet tog form. "Siljan" i namnet står för naturens kraft och skönhet och "Måsar" för det inre, subtila perspektivet samt den andliga resursen – en länk mellan det kända och det okända. Förlagshuset Siljans Måsar ger ut litteratur om existentiella frågor och verkar för en röst för de författare som skriver det goda och helande ordet. Som förlag ser vi även fram emot att få lyfta fram nya författare och förverkliga drömmen om att ge ut en egen bok. Kontakta oss gärna för mer information. info@siljansmasar.com

Contacts

Yvonne Frank Månsson
Bokförläggare
Yvonne Frank Månsson
Ystad