2019-09-11 09:02Pressrelease

Projekt ska visa upp människan bakom uniformen

Polisen, ambulansen och räddningstjänsterna i Halland har tillsammans dragit i gång  två projekt med syftet att öka förståelsen och intresset för våra yrken och arbetsuppgifter. Projekten presenteras på en pressträff i Halmstad dit media hälsas välkomna.

Det första projektet heter Människan bakom uniformen, MBU, och ska leda till ökad förståelse och kunskap i områden där integrationen till samhället behöver stärkas. Det andra projektet – Polis, ambulans och räddningstjänst, PAR, – ska leda till ökad kunskap om samhällsviktiga funktioner hos åttondeklasser i länet och skapa ett framtida yrkesintresse hos eleverna.

Tid: 12 september klockan 15
Plats:  Nyhems vårdcentral, ASH kansli, Halmstad

Välkomna!

Kontaktpersoner:
Kenth Ahlin, verksamhetsutvecklare, Ambulanssjukvården,  035 13 42 33

 


About Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.