2019-04-15 11:28News

Nordic Green Energy är till 100 procent klimatkompenserat

Eftersom vi uppmuntrar våra kunder att göra miljövänliga val är det viktigt för oss att även vi själva agerar ansvarsfullt med tanke på miljön. Nordic Green Energy strävar efter att aktivt minimera koldioxidavtrycket i sin verksamhet, och vårt huvudmål är alltid att minska utsläppen. Eftersom det oundvikligen ändå uppstår utsläpp, bland annat på grund av arbetsresor samt pappersfakturor som en del av våra kunder önskar och distributionen av dessa, vill vi ta ansvar för de utsläpp vi orsakar. Nordic Green Energy kompenserar för sin direkta miljöpåverkan till hundra procent.

De växthusgasutsläpp som Nordic Green Energys bolag i Sverige och Finland orsakade år 2018 gav en klimatpåverkan på totalt 67 ton koldioxid. Vi bestämde oss för att kompensera för våra utsläpp via ZeroMission genom att stödja ett projekt i Cochabamba i Bolivia som är registrerat och certifierat av Plan Vivo och Gold Standard. Projektet är en lösning som drivs av företag för att stoppa den ohållbara skövlingen av Amazonas regnskogar. Till exempel i området kring Santa Cruz har jordbrukarna i åratal huggit ner skog för att försöka försörja sig. De har dock inte haft tillräckliga resurser och kunskaper för att odla marken och sköta skogen på ett hållbart sätt. Därmed har markernas tillstånd försämrats, vilket orsakar många hot och problem.

Projektets mål är att stödja småbrukarna genom att erbjuda dem hjälp med att återplantera de markområden de äger. Jordbrukarna får stöd genom hela processen: de får plantor att plantera och undervisas i olika skogsvårdstekniker, såsom hållbar skogsvård och skogsjordbruk. För tillfället deltar 40 anställda och nästan 1 000 småbrukarfamiljer i projektet. Samtidigt som skogarna mår bättre och områdets biologiska mångfald stärks höjs även familjernas levnadsstandard, eftersom de får lön för utfört arbete och de träd de fäller.


About Nordic Green Energy Press

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se

Contacts

Mikael Söderman
Sverigechef
Mikael Söderman