2019-04-15 06:03Pressrelease

Västerbottensteatern och Västerbottens museum samarbetar enligt UNESCO-konvention

Marianne Folkedotter, berättarantikvarie Västerbottens museum, vid föreläsning på Berättarfestivalen i Skellefteå. Foto: Patrick Degerman.Marianne Folkedotter, berättarantikvarie Västerbottens museum, vid föreläsning på Berättarfestivalen i Skellefteå. Foto: Patrick Degerman.

Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottens museum utvecklar nu sitt mångåriga samarbete kring muntligt berättande och kulturarv. Utgångspunkten är UNESCOs konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Representanter för de båda institutionerna deltog nyligen i ett UNESCO-seminarium i Stockholm där fler bidrag till den svenska förteckningen ”Levande traditioner” efterlystes. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, ansvarar för att utveckla konventionen i Sverige och Nordiskt berättarcentrum och Västerbottens museum hoppas att kunna bidra tack vare sitt stärkta samarbete.

Robert Herrala, verksamhetschef på Nordiskt Berättarcentrum, förklarar hur UNESCO-konventionen kan tillämpas i Västerbotten:
– Konventionen handlar om att hålla liv i muntliga traditioner och uttryck men också om att bevara sociala sedvänjor och traditionell hantverkskunskap. I Västerbotten har vi en stark tradition av muntligt berättande där bondekulturens berättelser lever sid vid sida med den samiska berättartraditionen.

– Genom berättandet levandegörs det kulturhistoriska landskapet och vi upptäcker platsens betydelse för människorna. Att veta exakt var berättelsen utspelar sig ger autenticitet till själva storyn, säger Herrala.

– Det är också viktigt att arbeta med ett samtidsperspektiv tillsammans med barn och unga och att med berättandets hjälp skapa möten mellan människor med olika bakgrund. Muntligt framförande värderas högt i dagens samhälle och arbetsliv, och samtidigt praktiseras den förmågan ganska lite i skolans värld. Där kan vi göra en insats.

AVSIKTSFÖRKLARING
Målet med ett stärkt samarbete i länet är bland annat att utveckla metoder för förmedling av kulturarv via muntligt berättande och att utforska metoder kring pedagogik och scenisk gestaltning, både i utställningar och berättarföreställningar. Att hitta samarbeten på nationell och nordisk nivå är ett annat mål.

– Den samverkan över de traditionella konst- och kulturområdesgränserna, som Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottens museum praktiserar, skapar framtidens kultursektor. Det skapar ett dynamiskt och inkluderande arbetssätt som främjar möten mellan deltagarkultur och professionellt konstutövande, säger Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum.

BERIKAR DET DOKUMENTÄRA BERÄTTANDET
Ulrica Grubbström, länsmuseichef på Västerbottens museum, instämmer i förhoppningarna kring samarbetet.
– Västerbottens museum och Västerbottensteatern har samverkat i många år kring berättande och nu kan vi ta med oss vår gemensamma erfarenhet och utveckla samarbetet ytterligare, vilket känns både utmanande och roligt.

Att detta avtal är av typen win-win-win, med fördelar för båda parter och även för berättandet i stort, intygar Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern.
– Västerbottensteatern har sedan många år tid tillbaka haft fokus på det sceniska berättandet. Detta samarbete med Västerbottens museum innebär att vi nu har möjlighet att fördjupa och berika det dokumentära berättandet också ur ett kulturarvsperspektiv. Det känns oerhört spännande!

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakter:
Robert Herrala, verksamhetschef Nordiskt Berättarcentrum, tel 070-569 56 31
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie Västerbottens museum, tel 070-695 38 00
Ulrica Grubbström, vd, länsmuseichef Västerbottens museum, tel 070-395 52 72
Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern, tel 070-892 92 27About Västerbottensteaterns pressrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling. År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - NORDISKT BERÄTTARCENTRUM, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.