2018-12-06 11:39News

Frokostseminar: Sosial ulikhet i idretten

Illustrasjonsbilde fra Shutterstock
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Norges idrettshøgskole, Seksjon for kultur og samfunn, inviterer til åpent frokostseminar onsdag 12. desember.

Spørsmålet om alle har like muligheter til idrettsdeltakelse, er ikke nytt. Innen barne- og ungdomsidretten er tematikken særlig diskutert de siste årene. 

På NIH-seminaret vil vi presentere synspunkter og dokumentasjon på at det kreves stadig mer for å være med, det være seg prestasjonsfokus, foreldreengasjement, eller økonomiske kostnader.

Sosiale ulikheter kan relateres til sosial klasse så vel som til kjønn, der det viser seg at jenter og gutter har ulike deltakelsesmønstre. Bildet endrer seg også med alder, fra barneidrett til ungdomsidrett.

Seminaret er gratis, men påmelding kreves

Program

Lett frokost serveres fra kl . 8.00, og det faglige programet starter kl. 08.30 - 09.30. 

Professor Matti Goksøyr: Tre faser i utviklingen av barne- og ungdomsfotballen i Norge 1960-2018.

Professor Åse Strandbu: Idrett for alle –en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten.

Professor Mari Kristin Sisjord: Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten? 

 


About Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1400 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert i Oslo, med Songsvann og Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Contacts

Karen Christensen
Kommunikasjonssjef
Karen Christensen