2018-12-06 11:29Pressrelease

Så tar vi hälso- och sjukvården i Halland in i framtiden 

fredag, den 7 december, äger Region Hallands FoU-dag (forsknings- och utvecklingsdag) rum.  

Temat i år är; Så tar vi hälso- och sjukvården i Halland in i framtiden. Under dagen kommer även de tre mottagarna av Region Hallands kvalitetspris att tillkännages. 

Representanter för media hälsas välkomna att bevaka hela eller delar av dagen, se programmet. 

Datum: fredagen den 7 december 2018 
Tid: klockan 9–15  
Plats: Kattegatt Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad 

Kontakt:Ann Ekberg Jansson, FoU-chef, 0738 50 24 72 

Hela programmet:

 

 About Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.