2018-12-06 07:59Blog post

Blogg: Vi behöver tänka nytt kring pengar och tid

Social Innovation 2018 i Malmö (fotograf: Gustaf Johansson)Social Innovation 2018 i Malmö (fotograf: Gustaf Johansson)

På Social Innovation Summit 2018 i Malmö samlades över 700 aktörer och intressenter kring social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. Syftet är att lösa samhällsutmaningar på nya sätt och det finns en stark koppling till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. 

 

Temat i år var ”Making it big” och skalbarhet, tillväxt, systemförändringar och nya sätt att mäta var ämnen som togs upp. Under två dagar var det föreläsningar och panelsamtal från flera scener samtidigt på Nöjesteater och Moriskan i Folkets Park. Många intressanta föreläsare med samhällsnytta som affärsidé som gemensam nämnare.

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) berättade om de stora satsningarna som Vinnova och Tillväxtverket fått och menade på att det uppstår oanade möjligheter när innovatörer möts från det privata och offentliga.

 

Han nämnde de fem utmaningar för framtiden som det satsas särskilt på: 

 

  • Behov och efterfrågan i den offentliga sektorn. Här behövs fler alternativa upphandlingsformer så fler idéburna aktörer kan agera i välfärden samt en satsning på kooperativ. 
  • Rådgivningskompetens i form av inkubatorer med möjlighet att hjälpa sociala entreprenörer.
  • Finansiering, att göra de befintliga systemen mer tillgängliga för sociala företag.
  • Tydliggöra och mäta effekterna. 
  • Utveckla kunskap och mötesplatser.

Mikael Damberg (S), Närings- och innovationsminister, föreläser vid Social Innovation 2018 i Malmö. (fotograf: Gustaf Johansson)

Mikael Damberg (S), Närings- och innovationsminister, föreläser vid Social Innovation 2018 i Malmö. (fotograf: Gustaf Johansson)

 

Vi fick också en dragning från de aktörer som tilldelats medel från Vinnova och flera nämnde just utmaningen att hitta nya verktyg för effektmätning och impact. Det ska bli spännande att se vad det blir av dessa projekt. 

 

Fredrik Björk, universitetsadjunkt vid Malmö Universitet, hade en annan vinkel på hur man kan göra samhällsnytta då han lyfte Intraprenören – framtidens superhjälte. En intraprenör verkar innanför en organisation eller företag och bidrar med sitt engagemang för förändring. Oftast verkar dessa intraprenörer i det tysta och ibland i motvind men de behöver lyftas upp och synliggöras och tid behöver avsättas för att ta var på dess idéer.

 

Flera sociala företag pitchade mellan akterna under de två dagarna bl.a. Maskrosbarn, Processkedjan, Food2change, Boost by FC Rosengård och Repamera, vars affärsidé är att laga kläder. De tilldelades också Göran Bredinge-stipendiet. 

 

Pitchar på scen. (fotograf: Gustaf Johansson)

Pitchar på scen. (fotograf: Gustaf Johansson)

 

Summan av kardemumman under dessa två dagar är att vi behöver tänka nytt när det gäller våra värderingar i samhället. Nya tankar kring hur vi ser på pengar och tid och omvärdera vår syn på tillväxt för att klara de hållbarhetsmål vi satt upp. Sociala företag behöver visa på samhällsnyttan de gör genom att beskriva hur mycket samhället sparar. Genom deras insats idag slipper samhället kostnader i framtiden. 

 

Vi behöver också hitta nya sätt att mäta på. Det kan t.ex. vara så att en upplevd ökad livskvalité minskar ohälsotalen och det blir en besparing för samhället, men hur mäts det?  En del menar att det behöver kopplas på ett ekonomiskt tänk. 

 

Vi har sett ett ökat intresse för socialt entreprenörskap i vår Start Up-utbildning de senaste åren och vi har också samlat flera aktörer och intressenter i regionen under våren för att utröna hur vi kan jobba med denna målgrupp. Vi hoppas på goda samarbeten även i framtiden så att vi kan stötta denna målgrupp på bästa sätt.

 

Tjohej från Nina Lindahl J

 

 

 About Norrköping Science Park Press

Norrköping Science Park finns till för att underlätta för dig som vill starta, utveckla eller etablera företag i Norrköpings kommun. Tack vare vårt breda nätverk kan vi se till att koppla samman företag och individer. Vi vänder oss framför allt till bolag inom kunskapsindustrin och hjälper såväl nystartade företag som mer etablerade SME-företag och storbolag. Vi arbetar också med associerade företag i kommunen som inte sitter i den fysiska parken, men som har en nära koppling till oss via olika innovationsmiljöer och projekt, ex. Visual Sweden och Växtzon.