2018-12-04 14:55News

“Dagens skolpengssystem behöver ändras”

Alla elever i en kommun har enligt lag rätt till samma ersättning för sin skolgång, oavsett om eleven går i en kommunal eller fristående skola. Men hur ser det ut i verkligheten med skolpengen? Tillämpas lika villkorsprincipen som den ska? I en rapport från Deloitte är slutsatsen att det inte går att svara på.

I dag bjuder Moderaterna in till ett öppet riksdagsseminarium med rubriken “En skolpeng höljd i dunkel?”. Seminariet utgår från Deloitte-rapporten och AcadeMedias VD Marcus Strömberg är en av de inbjudna debattörerna.

– Dagens skolpengssystem är krångligt och svårt att överblicka, vilket äventyrar förutsättningarna för en likvärdig skola. I slutänden är det eleverna som riskerar att drabbas. Tillsammans behöver vi diskutera hur dagens system kan förenklas och det är bra att det nu finns en gedigen undersökning att luta sig mot, säger Marcus Strömberg.

– I dag går 370 000 barn och elever i fristående skolor och den siffran ökar för varje år. Dessa barn och elever har naturligtvis rätt till samma villkor som de elever som väljer kommunala skolor, men Deloittes rapport visar att det finns allvarliga brister i systemet, säger Marcus Strömberg.

Saknas krav på revision

Deloittes rapport bygger på en oberoende granskning av hur 20 kommuner efterlever lika villkorsprincipen, och slutsatsen är att det inte går att avgöra. Detta beror enligt Deloitte bland annat på att kommuner kan ha egna sätt att räkna ut och följa upp skolpengen, och att det saknas lagkrav på revision av den kommunala skolverksamheten.

Marcus Strömberg ser två möjliga vägar framåt.

– Det ena alternativet är att kommunerna implementerar enhetliga krav på uppföljning, systemstöd och processer, och där skulle SKL kunna gå in starkare och ge stöd och vägledning till sina medlemmar. Det andra alternativet är att staten tar över finansieringen och tilldelningen av skolpengen, säger han.

På dagens riksdagsseminarium deltar förutom Marcus Strömberg bland andra Pia Nilsson, riksdagsledamot (s), Maria Stockhaus, riksdagsledamot (m), Per-Arne Andersson, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad på SKL och Mikael Hellstadius, skolrättsexpert.

Här kan du läsa rapporten i dess helhet.


About AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Contacts

Kajsa Tirén
Kommunikationschef
Kajsa Tirén