2018-11-07 14:09Pressrelease

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i sammanfattning

Beslut om Mål och budget 2019, patientavgifter och enhetliga regler för uthyrning av bassänger – det var några av ärendena på regionstyrelsens sammanträde på onsdagen.

Mål och budget 2019
Alliansens förslag till Mål och budget 2019 ställdes mot Socialdemokraternas förslag vid onsdagens sammanträde. Efter votering föreslår styrelsen regionfullmäktige att den 21 november anta Alliansens förslag. 

Budgetförslaget innehåller tio fokusområden och det är högt prioriterat att få en ekonomi i balans och minska kostnadsutvecklingen. Förslaget innehåller satsningar på psykiatrin, läkemedel och personal genom friskvårdsbidrag och fortsatt satsning på de som jobbar helg, kväll och natt.

Förändrade avgifter
Regionstyrelsen beslutade också att föreslå fullmäktige att både höja och införa nya patientavgifter, enligt Alliansens förslag. Avgiften för läkarbesök inom primärvården har inte höjts sedan 2012, och ökar enligt förslaget från 150 till 200 kronor nästa år. Även ett besök på akutmottagning blir 50 kronor dyrare 2019 (450 kronor). Förslag finns även på att ambulansvård ska avgiftsbeläggas med 250 kronor.

Förslag på en del ytterligare avgifter skickas också vidare till regionfullmäktige för beslut, bland annat en självkostnad för om man tappar bort eller förstör sin hörapparat eller tandställning. Ärendet skickades vidare efter votering.

Revidering av vårdvalet
Varje år görs en översyn kopplat till Vårdval Halland. Förändringarna inför 2019 handlar bland annat om att vårdgarantin i primärvården utökas och patienterna ska erbjudas medicinsk bedömning inom tre dagar av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdcentralerna ska också erbjuda fler och nya kontaktmöjligheter för patienter.

Lokalanpassning på vårdcentralen i Torup
Regionstyrelsen beslutade också att genomföra en anpassning av lokalerna på vårdcentralen i Torup i Hylte kommun. Dagens lokaler är för stora för verksamheten, som istället vill anpassa Folktandvårdens numera tomma ytor för att skapa en modern och ändamålsenlig vårdcentral. Driftnämnden har tidigare beslutat om en gemensam organisation för vårdcentralerna i Hylte och Torup, men de finns kvar som två separata vårdcentraler för patienterna att lista sig på.

Enhetligt pris för uthyrning av bassänger
Region Halland har sju bassänger i flera olika förvaltningars regi, och i dag skiljer sig priset för uthyrning åt. Priserna varierar mellan 200 kronor och 1000 kronor per timme för uthyrning till extern part. Regionstyrelsen beslutade om ett enhetligt pris på 500 kronor per timme för uthyrning, vilket bygger på självkostnad och är i linje med andra landsting och regioners taxa.

Bassängerna hyrs ut till exempelvis patientföreningar och skolor under lediga tider då verksamheterna inte själv nyttjar dem.

Kontaktpersoner:
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, 035 13 48 92
Mikaela.Waltersson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, 035 13 48 64


About Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Contacts

Vikarierande kommunikationsdirektör
Anna Wallefors