2018-11-07 13:03News

Samarbete mellan stålindustrin och gymnasiet visar vägen mot ingenjörsyrket

Järnkoll är ett samarbete mellan stålindustrins branschorganisation Jernkontoret och gymnasieskolor där eleverna läser naturvetenskap och teknikprogrammet. NTI Vetenskapsgymnasiet är en av fyra utvalda partnerskolor i Stockholm som genom projektet vill visa sina elever möjligheterna inom ingenjörsyrket.

Projektet Järnkoll går ut på att skapa nära kontakter mellan gymnasieelever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen och företagen inom svensk stålindustri, en bransch som sysselsätter många i Sverige och som är en stor del av svensk ekonomi.

NTI Vetenskapsgymnasiet är en av fyra nya partnerskolor i Stockholm:

- Vi är hedrade över att vara en av gymnasieskolorna i Stockholm som får chansen att lära våra elever mer om de möjligheter som finns som ingenjör samt skapa ett fördjupat intresse för teknik och innovation, säger Magnus Odung, rektor på NTI Vetenskapsgymnasiet på Fridhemsplan i Stockholm. - Jag är övertygad om att elevernas motivation ökar om de ser att det de lär sig i skolan också är applicerbart på vad man kan göra i arbetslivet.

Genom projektet kommer branschorganisationen bland annat ta med sig ingenjörer till skolan för att eleverna ska få en uppfattning yrket och branschen. Under specialanpassade lektioner visar ingenjörerna skolans elever hur matematik eller andra ämnen används för att lösa verkliga problem. Genom studiebesök får eleverna uppleva hur arbetet som ingenjör kan gå till i praktiken. I förlängningen syftar aktiviteterna till att öka elevernas tekniska intresse samt motivera dem till vidare studier.

Stålindustrin vill öka sin närvaro i Stockholm
- Vi gör nu en satsning i Stockholm då vi ser att stålindustrin inte är lika närvarande här som på en ort där den sysselsätter en väsentlig andel av invånarna, säger Louise Erkers, projektansvarig på Jernkontoret. - Syftet med projektet är även att visa eleverna att företag i branschen är verksamma över hela världen samt hur de arbetar med miljöfrågor.

För mer information och besök på NTI Vetenskapsgymnasiet vid Fridhemsplan i Stockholm - kontakta rektor Magnus Odung eller skolchef Sarah Stridfeldt.

 About NTI Gymnasiet Press

1968 grundades Nordens Teknikerinstitut (NTI) som senare, år 2002, förgrenades till NTI Gymnasiet. År 1998 startades IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant. Efter en sammanslagning av IT-Gymnasiet och NTI Gymnasieskolor finns det idag totalt 25 NTI Gymnasieskolor runt om i Sverige på orterna Gävle, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro. Skolorna har som ambition att vara Sveriges ledande gymnasium inom tech, IT och science.

Contacts

Magnus Odung
Rektor NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm
Magnus Odung