2024-06-11 12:37Pressrelease

Leo’s Lekland Sverige ansöker om rekonstruktion

Leo’s Lekland har idag ansökt om rekonstruktion för sina svenska bolag: Leo’s AB, Lek och Rörelse Holding AB, L&R Intressenter AB samt LL Intressenter AB. Pandemin, kriget i Ukraina, inflation och kraftiga hyreshöjningar har skapat en ohållbar ekonomisk situation för företaget.

Leo’s Lekland, som grundades 2006, är en viktig aktör i samhället, särskilt i en tid då en balanserad livsstil och fysisk aktivitet är viktigare än någonsin för barn. Företaget har haft en framgångsrik utveckling driven av lönsamhet och expansion i flera länder. Det har bidragit till att verksamheten årligen attraherar cirka 5,5 miljoner gäster. I Sverige finns 27 anläggningar.

De senaste fyra åren har dock präglats av extraordinära händelser. Pandemin tvingade våra verksamheter att stänga och Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp material- och energipriser, vilket har bidragit till hög inflation och ökade hyror. Dessa faktorer har kraftigt påverkat Leo’s Leklands likviditet och ökat företagets skulder.

För Leo’s Lekland har dessa faktorer tyvärr gjort rekonstruktionen oundviklig för att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad.

– Vi kämpade och till skillnad från många verksamheter lyckades vi klara pandemin. Vi hade hoppats att situationen skulle stabiliseras, men återkommande ekonomiska smällar har gjort det omöjligt. Rekonstruktion är nu vår enda möjlighet att rädda företaget och ca 1000 arbetstillfällen, säger Joakim Gunler, grundare och VD för Leo’s Lekland.

Ansökan om rekonstruktion har lämnats in till tingsrätten i Luleå.

En erfaren rekonstruktör kommer att leda processen och säkerställa en framgångsrik omstrukturering. Genom de åtgärder vi avser att vidta är vår starka bedömning att vi kommer att kunna ta oss ur de ekonomiska problemen med god framtida livskraft. 

För att rekonstruktionen skall lyckas måste det finnas förutsättningar för verksamheten att bli bärkraftig på sikt, vilket jag anser att det finns här, säger Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå, som föreslagits som rekonstruktör.

Under rekonstruktionsprocessen kommer Leo’s Leklands anläggningar att fortsätta sin verksamhet som vanligt. Barnfamiljer kan fortsätta att fira kalas och barnen kan njuta av lek och rörelse på alla anläggningar.

– Vi är fast beslutna att erbjuda samma höga kvalitet på våra tjänster och aktiviteter trots de ekonomiska utmaningarna. Vi hoppas på fortsatt stöd från våra lojala gäster, anställda och partners under denna period, vilket är avgörande för vår framgång. Vi vill fortsätta erbjuda glädje och rörelse för barn och familjer i Sverige, säger Joakim Gunler.

 

För ytterligare information:

Lars-Henrik Andersson, Föreslagen rekonstruktör, Cirio Advokatbyrå

Handläggare: Julia.Sandstrom@cirio.se

Joakim Gunler, CEO Leo’s Group

press@leoslekland.se


Topics: Sweden

About Lek & Rörelse Holding i Luleå AB

Leo's is the Nordic region's most popular play centre chain with a total of 67 facilities in the group (27 in Sweden, 9 in Norway, 6 in Denmark, 22 in Finland and 3 in Germany). When the company started in 2006, the founders wanted to create a venue and meeting point for families with a focus on play and movement. This is more relevant than ever, multiple reports from the WHO show that children are not getting enough exercise today. The company's success is based on a strong concept of play, fun and movement for the whole family with safety, cleanliness, and service in the first place. Leo's Group includes the Nordic play centre chain Leo's and the Finnish play centre chain HopLop.


Contacts