2024-06-11 09:45Pressrelease

Årets sommarvärdar från verkligheten

Bilden är framtagen med hjälp av AI för att barnen ska kunna berätta om sina liv utan att få negativa konsekvenser från sin omgivning. Bilden är framtagen med hjälp av AI för att barnen ska kunna berätta om sina liv utan att få negativa konsekvenser från sin omgivning.

I dag presenterar Maskrosbarn årets alternativa sommarvärdar i samarbete med Storytel. Det är inte en lista av kända namn utan berättelser från barn och ungas verklighet. Berättelser som ännu inte har ett lyckligt slut. Berättelser som pågår här och nu, men som vi alla kan vara en del av att skriva slutet på.

Samtidigt som svenska folket lägger sig i hängmattor runt om i landet och kopplar av till gripande berättelser med ett lyckligt slut, så lever ett stort antal barn idag med stora utmaningar. I verkligheten, kanske bara några meter ifrån hängmattan.

En halv miljon barn i Sverige har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom, eller utsätter sina barn för våld. Förutom ett lidande här och nu löper barnen upp till 600 procent högre risk än andra barn att hamna i kriminalitet, missbruk eller begå suicid i vuxen ålder.

Barn som lever med svåra hemförhållanden vågar ofta inte berätta för någon om sin utsatthet. En stor del av problematiken ligger i tabu och kring frågor som rör familjeförhållanden, missbruk och psykiska sjukdomar. Det är också en bidragande orsak till att vuxna inte vågar fråga barnen om hur de har det hemma.

 –  Vi har sett utsattheten öka bland de barn vi mött genom åren och de mår allt sämre. Vi hoppas att de alternativa sommarvärdarna ska få utrymme, att diskussion förs vidare och att ett engagemang föds i frågor kring barns rättigheter och mående. Det behövs. På så vis kan tabun brytas, barns röster ges större vikt, fler barn våga söka stöd och fler vuxna våga fråga och agera när de tror att barn far illa. Det är drömmen och målet med de alternativa sommarpratarna, säger Linn Englund sakkunnig på Maskrosbarn.

Hur vuxna agerar kan göra stor skillnad i barns liv och hur deras framtid blir.

Avsnitten släpps exklusivt på Storytel den 22/6.

Avsnittsinformation

Avsnitt 1 - Jag heter Sanni och är 21 år. Jag vill berätta för dig om min uppväxt där min mamma under alla år utsatte mig för psykisk misshandel. Men omvärlden tyckte att mitt problem var min missbrukande pappa, trots att han var den enda som gav mig kärlek och uppmuntran. Mot alla odds kämpade jag mig igenom skolan, men när jag skulle ta studenten fanns det ingen vuxen släkting som ville fira mig.

Avsnitt 2 - Jag heter Amina. Jag är 17 år och vill berätta för dig hur det är att drivas av ständig prestationsångest. Hur jag alltid har försökt överprestera för att kompensera för allt som inte har funkat under min uppväxt. Hur jag med en frånvarande pappa har tagit på mig en mammaroll både för min mamma och min storasyster och hur pluggstress och bra betyg blev min enda väg till att känna att jag dög.

Avsnitt 3 - Jag heter Lucas och är 19 år. Jag vill berätta för dig hur oroligt det kan vara att växa upp med en mamma med missbruk. Hur man som barn hela tiden måste anpassa sig och försöka undvika hennes oförutsägbara utbrott, både fysiska och psykiska. Och hur svårt det är att inte känna skuld när ens egen mamma säger att allt dåligt i hennes liv är mitt fel.

Avsnitt 4 - Jag heter Tilda. Jag är 18 år och vill berätta för dig hur det är att hela barndomen hamna i stridslinjen mellan sina föräldrar. Hur svårt det är att växa upp när känslomässiga och rättsliga tvister präglar vardagen. När man manipuleras och till slut knappt vet vad som är verkligt längre. Och man själv får vara den vuxna fast man är ett barn.

Avsnitt 5 - Jag heter Leah och är 18 år. Jag vill berätta för dig hur det är att växa upp med en missbrukande och manipulativ mamma. Hur hon hela tiden blir mer trodd av socialtjänsten än vad jag och min pappa blir. Det går till och med så långt att jag tar kort i smyg på droger hon har hemma hos sig för att visa hur otryggt där är, men det viftas bara bort.

Bilden på de alternativa sommarpratarna är framtagen med hjälp av AI för att barnen ska kunna berätta om sina liv utan att få negativa konsekvenser från sin omgivning. Även namnen och rösterna är fingerade för att skydda de medverkande.

För mer information kontakta: 

Marlene Lundli
Kommunikationsansvarig Maskrosbarn
marlene@maskrosbarn.org, 070-851 09 43 

Jenny Sörling
Kommunikatör Maskrosbarn
jenny@maskrosbarn.org, 076-721 02 63 

Therese Lindström
Head of PR and Event Nordics Cell Storytel
therese.lindstrom@storytel.com, 076-133 39 19 

Vill du förhandslyssna på avsnitten innan de släpps, kontakta oss så skriver vi upp dig på listan.

 


About Maskrosbarn

En halv miljon barn i Sverige har föräldrar med ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Maskrosbarn erbjuder flera olika typer av stöd för att barnen ska kunna hitta något som passar just dem. Flera av stöden är långsiktiga och bidrar till en trygg plats och närvarande vuxna under hela tonåren medan andra stöd är digitala för att snabbt få kontakt med en trygg vuxen oavsett var du bor i landet. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete med syfte att se och upptäcka barn som far illa hemma samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system som berör barnens möjlighet till ett bättre liv.