2024-04-19 10:06Pressrelease

KD: EU behöver mer kärnkraft

EU behöver mer kärnkraft

Idag i samband med partiledare Ebba Buschs linjetal för EU-valet presenteras ett nytt förslag för att underlätta byggandet av ny kärnkraft i EU.

Förslaget baseras på en standardisering av tillstånd- och licensprövningar för kärnkraftreaktorer på EU-nivå.

Läs förslaget i dess helhet här.

 


About KD

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Contacts

Pressjour (ej SMS)