2024-04-02 08:14Pressrelease

Imponerande resultat när Care for Ukraine avslutas

Ukrainska kvinnor sitter tillsammans med etablerade svenska kvinnor i en lokal och samtalar. De ser glada och engagerade ut. Mentorprogrammet Care for Ukraine syftar till att stötta ukrainska kvinnor att närma sig arbete. Vid projektets slut har nästan en tredjedel av deltagarna en anställning.

Nya Kompisbyråns största mentorprogram Care for Ukraine har visat sig vara en betydelsefull insats för att hjälpa deltagarna att bygga en hållbar framtid i Sverige. 

Care for Ukraine, som finansieras av Europeiska socialfonden, startade för cirka ett halvår sedan och syftar till att stötta ukrainska kvinnor att närma sig arbete. Vid projektets slut har 28 procent av deltagarna en anställning.

–  Min dröm i Ukraina var att bli bioteknolog men livet hade andra planer. Mitt mål nu är att bli sjuksköterska, säger deltagaren Anastasiia Dorofi, som redan har fått jobb som omvårdnadsassistent på Akademiska sjukhuset i Uppsala med hjälp av sin mentor. 

Genom en kombination av arbetsmarknadsutbildning och mentorskap har Care for Ukraine även lett till att 75 procent av deltagarna upplever att de har utökat sitt nätverk. Många mentorpar har, förutom att jobba med cv och personligt brev, fokuserat på att öva på språket och drygt 62 procent av deltagarna känner sig mer säker på att prata svenska efter projektet.

– Vi ser återkommande i utvärderingar och djupintervjuer att mentorn har varit en trygghet för många deltagare, och kunnat inspirera och motivera både när det gäller språket och att våga söka olika jobb, säger Hanna Lindgren, projektledare för Care for Ukraine.

Projektet har inte bara erbjudit deltagarna praktiskt stöd genom mentorskapet, utan också spelat en avgörande roll för motivation och självförtroende hos många av deltagarna. Minst 72 procent uppger i utvärderingar att de känner en ökad motivation kring att söka jobb.

– Vi är oerhört stolta över resultaten i Care for Ukraine och djupt tacksamma för det fantastiska engagemanget hos både deltagare och mentorer som har gjort det möjligt. Att nästan en tredjedel av deltagarna idag är anställda är en fantastisk prestation med tanke på den korta period som det pågått. Tillsammans har vi skapat möjligheter och förändrat liv, säger Hanna Lindgren.

 About Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Detta gör vi genom kompismöten, mentorprogram och opinionsbildning, med ambitionen att göra Sverige till ett mer inkluderande land för alla. Hittills har vi matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Contacts

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban

Related posts