2023-03-17 14:32Pressrelease

Apoteket inviger nationell enhet i Uppsala

Bandet klipptes av vd Rasmus Nerman den här veckan och ett 50-tal medarbetare har flyttat in i den nya lokalen i östra Uppsala. Större yta och mer ändamålsenliga lokaler gör att den ökande efterfrågan kan mötas och ger förutsättningar att rekrytera fler medarbetare.

Fastigheten som ligger i Fyrislund i Uppsala är nybyggd och är helt anpassad till verksamheten.

– Apotekets nationella enhet skickar läkemedel och andra specialtillverkade produkter till patienter i hela landet. Här finns bland annat så kallade renrum för tillverkning av specialläkemedel och förfyllda sprutor som kräver en absolut ren miljö, berättar Maria Björklöf, tf driftchef för tillverkningen.

Förutom tillverkningsenheten finns här Apotekets kliniska prövningar och lokaler för medarbetare som jobbar med orderberedning och kundservice. Efter 20 år i äldre lokaler blir flytten ett lyft för arbetsmiljön och möjliggör kapacitetsökning.

– Vi har varit med från början och ritat och ställt krav på utformningen av den nya fastigheten. Syftet med flytten är att framtidssäkra och skala upp så att vi kan ta emot fler förfrågningar, berättar Åsa Åberg som är driftchef.

Nationella enhetens verksamhet

  • Här tillverkas bland annat specialläkemedel (även kallat extempore) och näringslösningar för personer som behandlas i hemmet. De tillverkar även förfyllda sprutor med antibiotika till regionkunder.
  • Distribution av läkemedel som används i klinisk prövning, dvs läkemedel som genomgår kontrollerade studier inför godkännande.
  • Orderberedning/kundservice arbetar främst med kundservice för regionkunder och privata vårdgivare.


About Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Contacts

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl