2022-11-08 14:06News

Eldrivna fartyg kräver nya standarder

Sjövägen, en svensk eldriven pendelbåt i Stockholm stad

De särskilda förhållandena till sjöss ställer särskilda krav på batterier och installationer, och nya standarder behövs.

Varför skriver man en särskild standard för litiumbatterier för användning till sjöss?

- Olyckor till havs visar att dagens standarder inte har tillräckligt bra säkerhetskrav för sjögående fartyg, säger Arild Røed, sekreterare i IEC TC 18, som arbetar med internationella standarder för elinstallationer till sjöss, inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. - Man kan inte förvänta sig att generella standarder ska innehålla krav som fullt ut täcker behoven för fartyg och offshore-enheter. Det är i överensstämmelse med de generella erfarenheterna som gjorts för elinstallationer ombord, menar Arild.

- Till exempel, säger han, har fartyg begränsade möjligheter för evakuering och det är alltid en risk att fartyget förlorar all kraftförsörjning, så kallad ”black-out”. Ett exempel är olyckan med fartyget Brim, som beskrivs i den norska haverikomissionens rapport.

Därför har man startat projektet IEC 63462-1 som ska bli en standard för litium-jonbatterier som används till sjöss. Den ska bygga på den internationella standarden IEC 62619 för litium-jonbatterier för industribruk och reservkraft. Den har antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN IEC 62619. Se preview på de inledande avsnitten i den nya utgåvan här.

Projektet IEC 63462-1 är öppet för deltagande från svenska företag, organisationer, myndigheter och lärosäten genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Arild Røed, som arbetar på NEK, den norska medlemmen i IEC, säger att:

- IEC 63462-1 utvecklas för att vara ett referensdokument både för fartygsstandardserien IEC 60092 och offshore-standardserien IEC 61982. I serien IEC 60092 finns en gammal standard för batteri-installationer, som i huvudsak beskriver installationer med bly-syrabatterier. Vi arbetar med en revision av den standarden, säger han, så att den refererar till IEC 63462-1 vad gäller litium-jonbatterier. På det sättet får man en obruten referenskedja från de internationella konventionerna SOLAS och MODU Code.

Projekten i den tekniska kommittén IEC TC 18 är öppna för svenska deltagare genom motsvarande SEK TK 18, Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter. Säkerhetsaspekter på stationära installationer med litium-jonbatterier finns i SS-EN IEC 62485-5 från batterikommittén IEC TC 21 (SEK TK 21), läs om den här. Bland andra aktuella projekt inom IEC TC 18 kan nämnas en ny utgåva av IEC 60090-501 om elmotorer för framdrivning och IEC 60533 för EMC, elektromagnetisk kompatibilitet i fartyg.

Verksamheten inom IEC och SEK spänner över ett brett område. Som exempel kan nämnas cybersäkerhet, tillförlitlighetsfrågor och teknisk dokumentation. Den som inte vill engagera sig i arbetet med kommande standarder, utan bara läser och använder standarderna, kan ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.About SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Contacts

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard