2022-09-22 13:35Pressrelease

Återlämningskampanj för hjälpmedel

Collage med rullstol, rullatorer, tense-apparat och duschstolCollage med rullstol, rullatorer, tense-apparat och duschstol

Under vecka 39 (26 september - 30 september) pågår en kampanj för återlämning av hjälpmedel. Ett hjälpmedel kan till exempel vara: en rullator, rullstol, TENS-apparat eller hygienhjälpmedel.

Nu behöver vi din hjälp, har du eller din närstående ett hjälpmedel som du eller hen inte längre har behov av?
Även om hjälpmedlet är gammalt och verkar utslitet ska det återlämnas. Det spelar ingen roll om var i Västernorrland du fått ditt hjälpmedel, du kan ändå lämna det åter i din hemkommun.

Under kampanjveckan 39, måndag 26 september till och med fredag 30 september kan du eller en närstående själva enkelt lämna tillbaka hjälpmedlet eller beställa kostnadsfri upphämtning. Under kampanjveckan gäller följande:

Här lämnar du in hjälpmedel: 

Hjälpmedel Västernorrland, Fillanvägen 8 ingång B, 863 37 Sundsvall. Öppettider: måndag-fredag, klockan 08.00-11.30, 12.30-15.00. Det kommer att finnas vagnar utanför entrén så att du enkelt kan lämna dina hjälpmedel utomhus. 

Alternativt kolla upp möjligheten att lämna in hjälpmedlet på din Hälsocentral/Vårdcentral. Här beställer du hämtning av hjälpmedel, endast tillfälligt under kampanjveckan: Måndag-fredag, klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00. Telefonnummer: 060 - 658 39 80 till Hjälpmedelssamordnare Sundsvalls kommun.

Kan du inte lämna in hjälpmedlet under kampanjveckan?

Du kan givetvis lämna in hjälpmedel som vanligt övrig tid på året hos Hjälpmedel Västernorrland, Fillanvägen 8 ingång B, i Ljustadalen.

Mer information om ditt hjälpmedel, visste du att:
  • Ett hjälpmedel är bara ett lån från kommunen eller regionen.
  • Kommunen eller regionen har en löpande hyreskostnad så länge hjälpmedlet är utlånat. 
  • Låna aldrig ut ditt hjälpmedel till någon annan, det är förenat med skaderisk.  Tipsa istället personen att i första hand kontakta sin vårdcentral.

Kontaktperson
Magnus Gerdin
Verksamhetsstrateg, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 060-19 10 80


About Sundsvall kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Contacts

Sundsvalls kommun