2022-06-27 13:06Pressrelease

Armlängds avstånd – Utställning på Sergels Torg stoppas

Konstnär Sepidar Hosseini och arrangör Rebecca Vinthagen. Foto: Hanna AnderssonKonstnär Sepidar Hosseini och arrangör Rebecca Vinthagen. Foto: Hanna Andersson

Måndagen 27 juni skulle utställningen All Set for Solidarity ha öppnat på Sergels torg, ett samarbete mellan På Sergels Torg, plattformen SETTINGS och Konsthall C. Men bara några dagar innan utställningen skulle öppna nås arrangörerna, via e-post från stadsdelsdirektören på Norrmalm, av beskedet att utställningen ställs in.

Plattformen SETTINGS har tillsammans med Konsthall C bjudit in en grupp konstnärer, som arbetat med ett konstnärligt undersökande kring hur valaffischer, som sätter medmänskligheten i fokus, kan manifesteras. Affischerna vill bjuda in till reflektion, vända på perspektiv och lufta vitala visioner i en längtan efter ett land att dela och inte ett uppdelat land.

Men nu ställs alltså utställningen in. Skälet som Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalm, anger är att han själv uppfattar verken som partipolitiska. Han har dock inte förklarat på vilket sätt verken skulle vara partipolitiska eller hur han definierar det partipolitiska. Han har heller inte velat träffas för att samtala och hitta gemensam lösningar.

Det var en stor besvikelse att få det här beskedet bara några dagar innan utställningen skulle öppna. Det är viktigt att skilja på att ett verk är politiskt och att det är parti-politiskt, vilket var den anledning som angavs som skäl till att utställningen stoppades. Att förvaltningen ställer in en utställning vars syfte är att lyfta medmänsklighet i valrörelsen ser vi som djupt oroväckande. Vart är vi på väg när tjänstemän ställer in utställningar på grund av hur de uppfattar dess innehåll? Jag skulle vilja veta hur stadens Kulturborgarråd ställer sig till att konsten i staden censureras på det här sättet? Konsten måste vara fri från politisk styrning, det är en grundläggande demokratisk fråga.

–  Rebecca Vinthagen, verksamhetsledare på SETTINGS och en av arrangörerna.

Infoposter All Set For Solidarity

Konsten måste vara fri från den här typen av tjänstemanna- och politisk styrning. Det är en grundläggande demokratisk rättighet som allt oftare inte respekteras och som berör både yttrandefrihet och det viktiga armlängds avståndet till konstens innehåll. För mer kontext och bakgrund kring händelsen vänligen klicka här.

Vill du skriva om händelsen?  Hör gärna av dig om du har följdfrågor. 

Kontakt
Arrangör, Rebecca Vinthagen, rebecca.vinthagen@settings.se
Curator Konsthall C, Ulrika Flink, ulrika.flink@konsthallc.se
Konstnär, Sepidar Hosseini, hosseini.sepidar@gmail.com

Det här pressutskicket är skrivet av All Set For Solidarity och delas av Konstens kommunikationsbyrå. Konstens Kommunikationsbyrå är ett initiativ av Folkrörelsernas Konstfrämjande som verkar för att stödja organisationer, mindre konsthallar och olika typer av konstinitiativ inom kommunikationsfrågor. Kommunikationsbyrån verkar utifrån en önskan om att låta konsten ingå som naturlig del i det offentliga samtalet, men också som ett skydd och en beredskap för olika former av attacker, drev och annan sorts press som försöker bekämpa konsten. Läs mer om Konstens Kommunikationsbyrå här


About Konstfrämjandet

Konstfrämjandet arbetar med uppdraget ”konst för alla”. Vi ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar ger vi andra perspektiv på vår samtid. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Contacts

Konstens Kommunikationsbyrå
Konstens Kommunikationsbyrå