2021-07-21 13:00Pressrelease

Sundsvallsregionens erbjudande: Ett unikt ekosystem för att möjliggöra etableringen av ny batterifabrik

Sundsvallsregionen har förutsättningarna för en ny batterifabrik och i kampen för att nästa ska etableras här har dialog med markägare pågått under en tid. Nu har man kommit överens om en avsiktsförklaring som innebär att det kommunägda bolaget Timrå Invest AB kommer att förfoga över 150 hektar i Torsboda, Timrå kommun.

– Markägarna har varit mycket tillmötesgående och vi är nu överens. Timrå Invest AB arbetar nu vidare tillsammans med Sundsvallsregionen i högt tempo med att utveckla ytan för batteriindustrin och beräknar ha hela området klart för exploatering under våren/sommaren 2022, säger Stefan Dalin (S), ordförande i Timrå Invest AB.

Samverkan mellan regionens kommuner är stark och enigheten är stor, arbetet görs tillsammans.

– Vi kan nu gemensamt i Sundsvallsregionen presentera vårt ekosystem för batteritillverkning. Alla sex kommuner i Sundsvallsregionen: Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig och Härnösand, tillsammans med Sollefteå kommun skapar här ett unikt erbjudande och kraftfullt ekosystem för batteritillverkning, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.

 

Presskontakter:

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun tillika ordförande i Timrå Invest AB och ordförande i Sundsvallsregionen.
Telefon: 073-270 95 39, e-post: stefan.dalin@timra.se

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.
Telefon: 070-675 66 73, e-post: bodil.hansson@sundsvall.se

Christian Söderberg, VD Timrå Invest AB. Telefon: 070-235 51 51, e-post: christian.soderberg@timrainvest.se


About Sundsvall kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.