2021-07-21 06:30Pressrelease

Kvartal 2 2021: Kunderna återvänder till de fysiska apoteken

I takt med att allt fler vaccineras och restriktionerna lättar, börjar kunderna återvända till butikerna. Apoteket verkar för att denna återgång ska ske på säkrast möjliga sätt. Samtidigt har den digitala omställningen, som påskyndades av pandemins utbrott, förändrat kundbehov och beteenden i grunden.

Under perioden april – juni ökade nettoomsättningen. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades och jämfört med föregående års andra kvartal, då omsättningen påverkades negativt av pandemin, har försäljningen på konsumentmarknaden återhämtat sig.

- Vi gläder oss åt resultatförbättringen och kan också konstatera att den fortsatt höga tillväxttakten i e-handeln visar att kunderna uppskattar att kunna ta del av Apotekets produkter, hälsotjänster och rådgivning i flera kanaler. Därför fortsätter vi att investera i lösningar som gör det enklare att leva ett liv i hälsa. Ett exempel är att vi genom en ny arbetsmodell, med digital och fysisk handel i tätt samarbete, kan erbjuda snabba leveranser från lokala apotek i hela landet, säger vd Ann Carlsson.

Under kvartalet har Apoteket, Region Stockholm och företaget Health Integrator inlett ett samarbete för att bistå personer som riskerar att drabbas av diabetes typ-2, tidigare kallad åldersdiabetes. Genom preventiva insatser ska programmet minska antalet insjuknade.

- Vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är att göra det enklare för fler att må bra. Diabetesprevention är det senaste exemplet, men vi har sedan länge verkat för att förbättra äldres hälsa och läkemedelsbehandling. Ett sätt att göra detta, samtidigt som vi minskar negativ miljöpåverkan, är dosförpackade läkemedel. Under kvartalet har Apotekets dosaffär vuxit, både genom nya regionavtal och DosPac till privatpersoner, avslutar Ann Carlsson.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 979 (4 601) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 121 (64) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,4 (1,4) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 97 (46) miljoner kronor.

SAMMANFATTNING JANUARI – JUNI 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 708 (10 006) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 178 (184) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1,8 (1,8) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 141 (135) miljoner kronor.

Kvartalsrapporten i sin helhet finns att ladda ned som bilaga i detta pressmeddelande eller på Apotekets webbplats.About Apoteket

Apoteket grundades 1971 och är ett statligt ägt företag med huvudkontor i Solna. Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vård och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel och hälsa. Vi har cirka 400 öppenvårdsapotek och 600 apoteksombud över hela landet. Vi finns även på flera av sjukhusens vårdavdelningar. Du kan besöka oss dygnet runt på apoteket.se och i appen Mitt apotek.

Contacts

Beatrice Backman
Presskontakt
Beatrice Backman