2021-06-10 12:15Pressrelease

Nya möjligheter för kulturprojekt i länet

Nu kan föreningar och organisationer verksamma i Västmanland söka bidrag för att genomföra kulturprojekt genom så kallad crowdfunding. Detta skapar möjlighet till ett breddat kulturutbud och fler kulturupplevelser i Västmanland.

Nu öppnar vi en ny möjlighet för nya kulturprojekt. Genom att flera kan stödja projekten ekonomiskt, får vi chansen att vidga dagens kulturutbud. Jag vill betona att det är till för att komplettera och inte ersätta de offentliga medel som Region Västmanland redan idag satsar på kultur, säger Agne Furingsten (L), regionråd med ansvar för kulturen.

Främjar kvalitet och konstnärlig förnyelse

Region Västmanland verkar för att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Region Västmanland ska skapa förutsättningar för att invånarna i hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och kommer att under 2021 införa en försöksverksamhet, Crowdfunding.

Crowdfunding är en möjlighet för föreningar i Västmanland att få utökat stöd. Det innebär att föreningar kan få utökat stöd genom en kombination mellan eget insamlat stöd och regionala kulturmedel, säger Lena Karlström, Kulturchef Region Västmanland.

Om crowdfunding

Genom att nyttja crowdfunding som metod kan föreningarna nå ut till sin tilltänkta publik och söka ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Crowdfunding eller (användarfinansiering) är en metod som används för att komplettera den offentliga finansieringen genom finansiering via donationer. Ofta sker det genom flera mindre privata finansieringskällor, men det kan också ske genom enstaka stora källor som är med och stöttar med kapital.

Läs mer om crowdfunding här

Mer om ansökan

Ansökan är öppen till 1 september 2021. Beslut tas efter 1 september med en månads handläggningstid. Region Västmanland finansierar max 50% av projektets kostnad, med ett tak på 20 000 kronor. Ansökan sker på blankett Crowdfunding 2021 via denna länk 

Kontakt:

Lena Karlström. Kulturchef
Tel. 021-17 34 53
E-post. lena.karlstrom@regionvastmanland.se

Agne Furingsten (L) Regionråd med ansvar för kultur
Tel. 021-175054
E-post. agne.furingsten@regionvastmanland.seAbout Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Contacts

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.