2021-06-08 09:48Press release

Baltic Sea Action Plan Fund rahoittaa 15 uutta hanketta Itämeren hyväksi

Vuonna 2010 perustettu Itämeren suojelun toimintaohjelman hankevalmistelurahasto Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-rahasto) on myöntänyt rahoitusta yhteensä 46 hankkeelle, jotka tukevat ja nopeuttavat Itämeren suojelun toimintaohjelman toteutumista. Viimeisimmän hakukierroksen tuloksena  on valittu viisitoista uutta hanketta. Tavoitteena on palauttaa Itämeren hyvä ekologinen tila.

  

Uusimmalla hakukierroksella lokakuussa 2020 rahasto vastaanotti 33 hanke-ehdotusta kuudesta eri maasta. Arvioinnin jälkeen rahoitusta päätettiin myöntää 15 hankkeelle, ja rahoitussummat olivat 30 000–200 000 euroa. Suurin osa hanke-ehdotuksista käsitteli maataloutta, ravinteiden kierrätystä ja jäteveden käsittelyä, mutta joukossa oli myös hankkeita, joiden tavoitteena oli selvittää ja vähentää vaarallisten aineiden määrää merenpohjassa.

 

”BSAP-rahaston kautta voimme rahoittaa hyvin monenlaisia projekteja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hyvä esimerkki viime aikoina valituista hankkeista on liettualainen yksityinen yritys UAB Ekodrena. Se pyrkii vähentämään maatalouden ravinnepäästöjä säätösalaojituksella, joka auttaa pitämään sadevedet pelloilla”, sanoo Nefcon Senior Investment Manager Dennis Hamro-Drotz.

 

Nefco ja NIB hallinnoivat yhdessä BSAP‑rahastoa, jonka rahoittajat Ruotsi ja Suomi perustivat yhdessä vuonna 2010. Rahasto on tärkeä väline pyrittäessä nopeuttamaan Itämeren suojelukomission HELCOMin määrittelemän Itämeren suojelun toimintaohjelman täytäntöönpanoa. HELCOMin puitteissa Itämeren rantavaltiot ovat sopineet ympäristön hyvän tilan saavuttamisesta vuoteen 2021 mennessä. Ohjelmaa uudistetaan parhaillaan ja siihen yhdistetään uusia ympäristöhaasteita tavoitteena parantaa meren tilaa entisestään.

 

Kaikilla hankkeilla edellytetään olevan joko suoria tai epäsuoria myönteisiä vaikutuksia Itämeren ympäristön tilaan. Hamro-Drotz pitää julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia tärkeinä. ”BSAP-rahaston tarkoitus on tarjota alkuvaiheen rahoitusta uusien ratkaisujen toimivuuden osoittamiseksi. Itse asiassa rahaston myöntämä rahoitus on tuottanut lisärahoitusta yli seitsenkertaisen määrän BSAP-rahaston alkuperäiseen rahoitukseen verrattuna, mikä on nopeuttanut tiettyjen hankkeiden ja niiden Itämerelle tuottamien hyötyjen toteutumista.”

 

Hyväksyttyjen hankkeiden joukosta löytyy lisäksi muun muassa Baltic Sea Action Groupin hanke, jolla pyritään vähentämään aluksista Itämereen päätyvien harmaiden vesien, käsiteltyjen jätevesien ja ruokajätteen määrää. Hankkeessa panostetaan yhteistyöhön satamien ja laivayhtiöiden välillä.

 

Toinen rahoitusta saava hanke on Viron poliisin ja rajavartioston. Itämeren pohjassa ruostuu lukuisia toisesta maailmansodasta peräisin olevia laivanhylkyjä, joissa on tuntemattomia määriä raskasta polttoöljyä ja muita vaarallisia aineita. Ne muodostavat Itämerelle vakavan ympäristöongelman. Hankkeessa suoritetaan perusteellisia vedenalaisia tutkimuksia 5–10 hylylle ja arvioidaan niissä olevan öljyn määrä ja päästöjen mahdollisuus.

Luettelo käynnistymässä olevista hankkeista on nähtävissä verkkosivustossamme .

 

Lisätietoja:

Dennis Hamro-Drotz, Senior Investment Manager, Nefco
Dennis.Hamro-Drotz@nefco.int, (+358) 050 548 4156

 

Itämeren suojelun toimintaohjelma

Itämeren suojelukomission maat (Latvia, Liettua, Puola, Rutosi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjä ja Viro) vahvistivat vuonna 2007 Itämeren suojelun toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan, BSAP), jonka tavoitteena oli palauttaa Itämeren meriympäristön hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Ohjelmaa uudistetaan parhaillaan ja siihen yhdistetään uusia ympäristöhaasteita tavoitteena parantaa meren tilaa entisestään. Itämeren suojelun toimintaohjelma on HELCOMin toiminnan perusta. Ohjelman vahvistamisen jälkeen meriympäristön tila on kohentunut, esimerkiksi ravinteiden valumat mereen ovat vähentyneet, luonnon monimuotoisuus on kohentunut ja merionnettomuuksien ja niihin liittyvien päästöjen määrä on vähentynyt. Toimintaohjelman toteutumisen nopeuttamiseksi perustettiin vuonna 2010 BSAP-rahasto, jonka rahoittajina ovat tähän asti toimineet Ruotsi ja Suomi ja jota hallinnoivat NIB ja Nefco.

 

Nefco

Viiden pohjoismaan vuonna 1990 perustama Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhitö Nefco on rahoittanut ja toteuttanut yli 1 500 hanketta, jotka ovat käsitelleet esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, jäteveden puhdistusta, jätteenkäsittelyä ja puhtaampia teollisuuden prosesseja. Tähän mennessä Nefco on rahoittanut yli 600 pohjoismaisen pk-yrityksen ympäristöä säästävien teknologioiden ja ratkaisujen laajentamista maailmanmarkkinoille. Toimimme omistajiemme Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan etujen mukaisesti ja pyrimme konkreettisin toimin nopeuttamaan siirtymistä ympäristöä säästävään tekniikkaan. Lue lisää meistä osoitteessa www.nefco.int.

 About Nefco

Nefco is an international financial institution that finances the initial scale-up of Nordic green solutions on global markets. Founded in 1990 by the five Nordic countries, Nefco is the Nordic Green Bank – the sole financial institution in the region to provide only green financing. Nefco has financed and implemented over 1,500 projects in energy efficiency, renewable energy, clean water and sanitation, waste management, and cleaner industrial processes, among others. To date, more than 600 Nordic growth companies have received financing from Nefco to scale up their green technologies and solutions on global markets. We serve the interests of our owners, Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, and take concrete actions to accelerate the green transition. Read more about us on www.nefco.int


Contacts

Vice President, Communications
Josefin Hoviniemi