2022-05-24 06:35Pressmeddelande

Data ska hjälpa lärare att höja elevernas resultat i matematik och svenska

Foto: Alexander OliveraFoto: Alexander Olivera

Hur kan lärare lära av data och bli bättre på att göra digitala lärresurser till en naturlig del av undervisningen? Det ska forskare på Linnéuniversitet ta reda på, tillsammans med kommunerna Växjö, Mönsterås, Västervik och Nybro samt kunskaps- och läromedelsföretaget NE och andra läromedelsföretag.

– Vi ser stor potential i att lärare får lära sig mer om att använda de data som digitala läromedel genererar som pedagogiskt stöd. Det kan handla om att upptäcka en elev som går snabbare fram och behöver utmanas, eller någon som behöver extra stöd, säger Italo Masiello, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitet och ansvarig forskare.

Forskarna i projektet Utbildningsteknologi i grundskolan samarbetar med lärare som undervisar i matematik, svenska och svenska som andraspråk i fyra kommuner: Växjö, Mönsterås, Västervik och Nybro under fyra år. Tillsammans med NE och två andra läromedelsföretag ska de undersöka hur man kan få till en långsiktig och hållbar kulturförändring för digitaliseringen i skolan. Målet är att förändra lärares utbildningspraktik och bättre förstå och tolka data för att förbättra elevernas resultat.

Det är viktigt att den här typen av forskning bedrivs i skolan och det är glädjande att vi kan bidra. Vi vill lära oss mer om hur våra läromedel används och hur vi kan utveckla dem på bästa sätt så att fler elever kan lära sig mer, säger Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE som är ett av företagen som deltar i forskningsprojektet.

Den svenska statens digitaliseringsstrategi säger att svensk skola ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men Skolverkets senaste uppföljning visar att det är en bit kvar. Det behövs samtidigt mer forskning om skolans digitala omställning.

Digitaliseringen är på många sätt ett tillägg i skolan i dag, inte en integrerad del. Vi kan se att tekniktillgången är god men att det är svårt att få med sig alla lärare i användandet av de digitala läromedlen. Dessutom har många rektorer och lärare inte dragit nytta av alla data som den digitala tekniken tillför. I vår forskning ska vi undersöka hur vi får till den kulturförändring som behövs, säger Italo Masiello.

Högupplösta pressbilder:
Italo Masiello, professor vid Linnéuniversitet
Fredrik Bengtsson, vd NE
Genrebilder svensk skola

För mer information, kontakta gärna:
Italo Masiello, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitet, 0470-70 82 03, italo.masiello@lnu.se.

Fakta om forskningsprojektet Utbildningsteknologi i grundskolan

  • Forskningen sker i nära samarbete med lärare och skolledare samt företag inom området utbildningsteknologi.
  • Tyngdpunkten i projektet ligger på lärares arbete kopplat till Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017) och på det som händer i klassrummet när utbildningsteknologi och digitala läromedel införs.
  • Medverkande: Linnéuniversitetet, NE, Binogi (Studi), Natur & Kultur (Digilär), Utbildningsförvaltningen vid Växjö kommun, Västerviks kommun, Nybro kommun och Mönsterås kommun.
  • Forskningen finansieras av statliga forskningsrådet Forte och Växjö kommun.
  • Projektet pågår 2021–2024.
  • Mer information finns på projektets webbplats.


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord