2020-02-06 10:38Press release

Stadsdelscentrum och bilburen lågprishandel är årets vinnare

Mölndal GalleriaMölndal Galleria

En ny rapport från HUI Research visar att trots butiksstängningar går vissa köpcentrum riktigt bra. Externt belägna storbutikscentrum och outletcentrum står sig hyggligt mot e-handeln, men också urbana stadsdelscentrum som erbjuder ett noga utvalt utbud nära hemmet utvecklas bra.

HUI har i samarbete med Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) genomfört en analys av Sveriges köpcentrum och handelsområden som publiceras i rapporten ”Svenska Köpcentrum 2020”. Rapporten innehåller en ingående analys av utvecklingen i olika typer av köpcentrum.

Rapportens slutsats är att olika slags köpcentrum har helt olika omsättningsutveckling. Bland vinnarna finns storbutikscentrum och outletcentrum med en omsättningsökning om 7 respektive 4 procent. Även urbana stadsdelscentrum och handelsområden hade en stark utveckling med 3 procent. Citygallerior och bostadsområdescentrum backade med 3 procent vardera medan externcentrum backade med 1 procent.

- Svenskarnas dragning till lågpriskoncept har gjort bilburen lågprishandel till årets vinnare. På andraplatsen har vi urbana stadsdelscentrum som erbjuder ett väl utvalt utbud nära hemmet, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.

Rapporten beskriver också hur köpcentrum och butikskoncept just nu transformeras för att erbjuda en större nytta för konsumenterna i en tid när detaljhandeln genomgår en stor förändring. Framtidssatsningar görs på allt från dagligvaror och lågpris till varumärkesbutiker och cirkulära koncept.

  • Hyresgästmixen på olika destinationer justeras kontinuerligt för att utbudet skall vara anpassat till konsumentbeteendet, vilket nu förändras i allt snabbare takt, säger Kajsa Hernell, VD NCSC.

För mer information om rapporten
Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research, 072-525 17 53, monica.bruvik@hui.se
Kajsa Hernell, VD, NCSC, 076-006 57 67 kajsa.hernell@ncscnordic.org


Definitioner

Köpcentrum definieras som handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna. Exempel på köpcentrum är Westfield Mall of Scandinavia och Emporia.

Handelsområden definieras som samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna. Exempel på handelsområden är Kungens Kurva och Backaplan.

Mer information om Svenska Köpcentrum 2020

Rapporten Svenska Köpcentrum 2020 är den tredje utgåvan av en rapport som beskriver marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. Rapporten är framtagen av HUI Research i samarbete med NCSC. Rapporten sammanställer nyckeltal för samtliga svenska köpcentrum och handelsområden i syfte att ge en heltäckande beskrivning av den svenska köpcentrumbranschens utveckling. Årets temadel "Tendenser och Transformation" beskriver hur köpcentrum och butikskoncept just nu utvecklas för att kunna erbjuda en större nytta för konsumenter i en tid när detaljhandeln genomgår snabba förändringar.

Från och med den 5:e februari finns rapporten att köpa via NCSCs hemsida. För mer information läs mer på www.ncscnordic.org


About NCSC

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) is the organization representing the Shopping Center Industry in the Nordic market. Founded in 1986, NCSC today has approximately 1 200 members from Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland and other European countries. The list of members include a wide variety of interest groups, ranging from real estate companies, investors, center managers, retailers, service industries, trade associations and city planners, to government and municipal authorities