2020-05-19 13:08Press release

Överväldigande respons från Sveriges butikschefer

Den 18 maj gick Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) ut med ett erbjudande om kostnadsfri digital coachning för Sveriges butikschefer. Responsen var omedelbar och de hundra platserna fylldes på ett dygn. För hur ska man bemöta kunder i en tid av kris? Och hur inspirerar man sin personal när många är rädda och osäkra?

Det fysiska mötet har begränsats samtidigt som behovet för människor att träffas kanske aldrig varit större. Sveriges butiker och köpcentrum är viktiga knytpunkter för det mänskliga mötet och NCSC verkar för att stötta branschen och agera där behovet finns. Tillsammans med Susanne Einhorn, beteendevetare och expert på försäljning och kundbemötande, erbjuds coachning för att stötta butiker i en tuff tid.

- Som medlemsförening har vi ett stort ansvar och en möjlighet att bidra till utvecklingen. Vi gör därför allt vi kan för att stötta branschen oavsett om det gäller säkerhetsfrågor eller coachning till butikschefer och centrumchefer. Det är viktigare än någonsin att handelns eko-system agerar tillsammans, säger Kajsa Hernell, VD för NCSC.

I pandemins startskede tog NCSC, i samarbete med SAFE Shopping Centers, även fram riktlinjer för hur man ska förbereda sig och agera för att följa rådande rekommendationer. Säkerhetsfrågan är en pågående diskussion och ett nordiskt nätverk för säkerhetschefer upprättades redan 2016.

Hur pandemin har påverkat branchen och hur man ser på framtiden kommer att diskuteras i den kommande programserien "The Challenge of Change - a Digital Think Tank". Här möts ledande retailaktörer och fastighetsägare från Norden med inspel från internationella retailstrateger och bäst-säljande författare Doug Stephens och Steve Dennis.


About NCSC

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) is the organization representing the Shopping Center Industry in the Nordic market. Founded in 1986, NCSC today has approximately 1 200 members from Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland and other European countries. The list of members include a wide variety of interest groups, ranging from real estate companies, investors, center managers, retailers, service industries, trade associations and city planners, to government and municipal authorities