2019-09-17 08:00Nyheter

Så minns du mer!

Minns du vad du läser? Eller känns det ibland som att du läser en text och orden bara fladdrar iväg och att ingenting fastnar? Handboken Hjärnfokus på läsning presenterar lässtrategier som gör att du både förstår och minns texter bättre, samt förklarar vad som egentligen händer i hjärnan när du lär dig saker.

Att läsa är en aktiv och medveten handling och något du, som med allt annat, både kan och behöver träna för att bli bättre på. Men vad innebär egentligen att vara bra på att läsa? Att det går snabbt? Eller kanske att du faktiskt förstår, tar in, och minns texten?

Annika Nilsson och Lena Winqvist är läromedelsförfattare, lärare och föreläsare, i sin nya bok Hjärnfokus på läsning förklarar de, och ger tips på, hur du kan effektivisera din läsning. På ett enkelt och kortfattat sätt redogör de för olika lässtrategier som effektiviserar sättet att läsa samt kopplar de olika lässtrategierna till inlärning.

Lässtrategier är numera ett relativt välkänt begrepp i skolans värld och kan ses som mentala verktyg för att öka läsförståelsen. I handboken slår vi ihop lässtrategier med grundläggande kunskaper om hjärnan. 

En del av strategierna har en direkt koppling till minnesinkodning och förtydligar vad du kan göra för att minnas det du läst, säger Annika Nilsson och Lena Winqvist.

Handboken passar oavsett vilken typ av text du ska läsa och är perfekt för dig som lärare, för dig som elev och för alla andra som vill förstå och minnas texter bättre. Genom att lära dig och använda lässtrategier kommer du att förstå och minnas texten bättre. Och hur effektivt vore inte det?!

Är du intresserad av att köpa boken Hjärnfokus på läsning? Klicka här!


Om NA Förlag AB

NA Förlag är ett nytänkande bokförlag som ger ut forskningsbaserade och visionsdrivna produkter inom skola och utbildning. Vi är fast beslutna om att sprida kunskap och idéer som bildar, lockar till kreativitet, berör och inspirerar. Vi vill skapa värde och göra skillnad genom vår utgivning.

Kontaktpersoner

Johan Paulsson
Grundare, produktionsansvarig
Johan Paulsson
Jonas Paulsson
Grundare, sälj- och marknadsansvarig
Jonas Paulsson
Frida Lindström
Kommunikatör
Frida Lindström