2019-09-10 09:00Nyheter

Så gör vi produktionsledet mer hållbart

Från träd i skogen till en bok i handen. Kan vi göra hela ledet hållbart?

Den frågan ställde sig NA Förlag och lät studenter från Industrial Environmental Economics programmet på Lunds Universitet granska hela produktionsledet för att därefter sammanställa rekommendationer för en mer hållbar bokproduktion.

- Vi försöker ta medvetna val i allt vi gör, så att få någon som granskar och ifrågasätter varför vi gör på ett visst sätt är ett fantastiskt verktyg för att bli ännu mer medvetna och kunna göra bättre, förklarar Johan Paulsson, Grundare och produktionsansvarig NA Förlag.

Sustainability recommendations rapporten är ett initiativ som gjordes i ett samarbete med Miljöbron. I rapporten gjordes beräkningar för hela livscykeln för en bok, från skogsbruk till papperstillverkning, till tryckning, transport och återvinningsmöjligheter. Sedan sammanfattades rekommendationer för respektive steg för vad som görs bra och vad som kan göras bättre. Det är en granskning som alla företag borde göra.

Vi gör hållbara böcker

Gällande skogsbruk, papperstillverkning och tryck har förlaget tagit medvetna val sedan start. Alla NA Förlags böcker kommer från hållbart certifierade skogar i Skandinavien och är FSC, PEFC eller Svanen certifierade.

- Vi har valt att endast använda papper som vi vet kommer från hållbara skogsbruk. Vi vet att fler träd planteras än vad som avverkas och att avverkningen är kontrollerad och spårbar. Skogsbruket är dessutom inte bara hållbart utifrån ett miljöperspektiv utan även ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, säger Jonas Paulsson Grundare, sälj- och marknadsansvarig NA Förlag.

El-cyklar kan göra transporterna mer hållbara

När det kommer till transporten går det att välja bättre alternativ än idag. NA Förlag använder idag tåg, färja och lastbil för att frakta böckerna från tryckeriet till huvudlaget och sedan ut till kund. Tåg och färjor är hållbara alternativ för de längre sträckorna, men den sista sträckan som körs med lastbil har stor inverkan på miljön och är något NA måste ta ansvar för att förbättra. Här ställs frågan: Är det möjligt att utesluta lastbilar helt och hållet från transporten? Vi lovar att försöka. 

Studenterna rekommenderar att fortsätta använda tåg och färja för de längre fraktsträckorna och därefter använda cykel för de kortare sträckorna. El-cykelbolag blir allt vanligare i Sverige och kan vara en transportmöjlighet i framtiden.

Fler återvinner med hjälp av ECO-design

Slutligen, det som företag har minst kontroll över: Vad händer med en produkt när den har används färdigt?

Man kan läsa en bok om och om igen, ge bort den och låta någon annan läsa den. Men tillslut har den tyvärr gjort sitt. Studenterna berättar om ECO-design och rekommenderar att det i böckerna ska finnas riktlinjer till användaren om hur boken ska återvinnas. Genom att återvinna böckerna på rätt sätt kan pappret användas igen och vi slipper avverka mer skog.

Hur kan ditt företag bli bättre?

NA Förlag arbetar aktivt för att hela tiden för att pusha både sig själva och andra till att hitta hållbara lösningar på alla nivåer i verksamheten. Som företag är det viktigt att ta ställning och förlaget vill utmana de större aktörerna att göra detsamma.

- Samarbetet och rapporten är ett av våra steg för att kunna göra det vi gör på ett hållbart sätt och vi vill rekommendera alla företag att aktivt arbeta för att ta mer hållbara val i sin verksamhet. Vi vill även rikta ett stort tack till Asna, Ísak och Mariana, Lunds Universitet och Miljöbron för ett gott samarbete för en bättre framtid, säger Jonas Paulsson, Grundare, sälj- och marknadsansvarig NA Förlag.Om NA Förlag AB

NA Förlag är ett nytänkande bokförlag som ger ut forskningsbaserade och visionsdrivna produkter inom skola och utbildning. Vi är fast beslutna om att sprida kunskap och idéer som bildar, lockar till kreativitet, berör och inspirerar. Vi vill skapa värde och göra skillnad genom vår utgivning.

Kontaktpersoner

Johan Paulsson
Grundare, produktionsansvarig
Johan Paulsson
Jonas Paulsson
Grundare, sälj- och marknadsansvarig
Jonas Paulsson
Frida Lindström
Kommunikatör
Frida Lindström