2021-12-13 08:06Pressmeddelande

Riksdagskandidater för Moderaterna i Stockholms län

 
Förra veckan fastställdes Moderaterna i Stockholms läns kandidater till riksdagen och regionfullmäktige inför valet den 11 september 2022. Riksdagslistan för Moderaterna i Stockholms län toppas av Ulf Kristersson och följs av Tobias Billström som är i dag är gruppledare i riksdagen. Därefter valdes Karin Enström och Niklas Wykman på plats tre respektive fyra. Fullständig lista för kandidaterna till riksdagen finns här.

Nomineringsarbetet

Nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms län har sedan sommaren arbetat med att ta fram kandidater som ska representera Moderaterna i kommun, region och riksdag för Stockholms län inför valet 2022. Förslaget är framtaget både genom en så kallad försöksnominering (provval) men också genom intervjuer med kandidaterna. Den totala listan ska spegla en blandning av kandidater med olika kön, ålder och erfarenheter. 

Riksdagslistan

Listan till riksdagen toppas av Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och därefter följer Tobias Billström som är gruppledare i riksdagen. På tredje plats föreslås Karin Enstrlm och på fjärde plats Niklas Wykman. Den fullständiga listan för kandidaterna till riksdagen finns här. 

- Det känns tryggt och bra att ha ett sådant starkt lag på riksdagslistan för Moderaterna i Stockholms län. Det behövs ett starkt stöd i Stockholmsregionen för att få ett maktskifte, säger förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län och riksdagskandidaten Kjell Janssson. 

Regionlistan

Till regionfullmäktige finns hela sex olika listor, en för varje valkrets. Nuvarande finansregionråd Irene Svenonius toppar listan i valkrets Nordost och vård- och valfrihetsregionrådet Tobias Nässén valkrets Ost. Samtliga kandidater till regionfullmäktige i Region Stockholm för Moderaterna i Stockholm län finns här. 


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla stockholm@moderaterna.se eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.