2023-06-19 05:06Pressmeddelande

Moderaterna i Stockholms län föreslår sänkt reavinstskatt på bostäder

Foto: Emilia Öije. Michaela Fletcher (M), ordförande för Moderaterna i Stockholms län.

Det måste bli lättare att hitta en bostad, inte minst i storstadsregionerna. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden föreslår Moderaterna i Stockholms län sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning. Frågan kommer att avgöras på Moderaternas partistämma i höst. 

- Vi vill göra det mer attraktivt för människor som vill växla ned från ett hus eller en större lägenhet att sälja och flytta till mindre. Flyttkedjorna fungerar dåligt och idag lönar det sig inte för många att sälja en större bostad och köpa något mindre, säger Michaela Fletcher (M), ordförande för Moderaterna i Stockholms län. 

Moderaterna i Stockholms län har antagit en proposition på länsförbundsstämman som nu blivit en motion till Moderaternas partistämma. Moderaterna i Stockholms län avser samla stöd i hela landet för att driva igenom denna förändring.

- Inte minst i storstäderna är det svårt för människor med vanliga inkomster att köpa sig ett hus med den frihet, trygghet och det lugn som ett eget hem med kanske en liten trädgård erbjuder. Av den anledningen väljer många familjer att lämna storstäderna för att kunna uppfylla den drömmen. Det vill vi ändra på, avslutar Michaela Fletcher (M). 

Partistyrelsen kommer att gå igenom motionen efter sommaren och den kommer sedan att behandlas under Moderaternas partistämma i Umeå den 19-22 november 2023.

Mer info:
Skatten vid försäljning av bostäder är idag 22 procent. Moderaterna i Stockholms län föreslår en sänkning av reavinstskatten, men preciserar inte i detalj nivån. Detta måste utredas vidare. 

Kontakt:
Ida Karlbom
Kommunikationschef Moderaterna i Stockholms stad och län
ida.karlbom@moderaterna.se
0739882240 


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vänd dig gärna till kansliet om du har frågor, antingen genom att mejla stockholm@moderaterna.se eller via hemsidan moderaterna.se/stockholm.