2021-11-25 16:17Pressmeddelande

Kandidater till Region Stockholm för Moderaterna i Stockholms län

Idag offentliggör nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms län sina förslag till kandidater inför valet till Region Stockholm den 11 september 2022.

Nomineringsarbetet

Nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms län har sedan sommaren arbetat med att ta fram kandidater som ska representera Moderaterna i Region Stockholm för Stockholms län inför valet 2022. Förslaget är framtaget både genom en så kallad försöksnominering (provval) och genom intervjuer med kandidaterna. Den totala listan ska spegla en blandning av kandidater med olika kön, ålder och erfarenheter.

Förslag till kandidater

Till Region Stockholm finns hela sex olika listor, en för varje valkrets. Nuvarande finansregionråd Irene Svenonius toppar listan i Nordost och Tobias Nässén i valkets Ost. Samtliga kandidater till Region Stockholm för Moderaterna i Stockholm län finns här.

Förslagen till valsedlar är på remiss hos Moderaternas lokalföreningar i Stockholms län. De tas upp till behandling på Stockholms län nomineringsstämma den 8 december om det begärs av en lokalförening, annars anses nomineringskommittéernas förslag till  valsedlar vara fastställda.


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla stockholm@moderaterna.se eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.


Kontaktpersoner

Ida Karlbom
Kommunikationschef
Ida Karlbom