2023-05-12 18:59Pressmeddelande

Just nu: M klubbar ny politik för storstaden

Bild Stockholmsmoderaternas stämma. Bild Stockholmsmoderaternas stämma maj 2023.

Moderaternas eftervalsanalys konstaterade att partiet vann valet, men förlorade valet i storstäderna. Alldeles nyss klubbade Moderaterna i Stockholms stad en proposition inom en rad politikområden för en bättre politik för storstäder. Propositionen kommer att skickas vidare till Moderaternas nationella partistämma i höst. 

Några av punkterna:

  • Leverera i viktiga infrastrukturfrågor
  • Arbetslinjen 2.0
  • Bli mer som Köpenhamn
  • Kunskapsstaden
  • En grönare stad

En sammanfattande beskrivning av förslagen finns på moderaterna.se/stockholm 

Stockholmsmoderaterna kommer nu att inleda ett omfattande arbete med att konkretisera och komplettera detta. Det krävs ett skifte i allt ifrån sakfrågor till tonalitet för att återigen ta täten i städerna. 

 


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla stockholm@moderaterna.se eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.