2023-05-03 11:02Pressmeddelande

Johan Forssell föreslås till omval som förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms stad

Johan Forssell (M). Foto: Emilia Öije Bergqvist

Nuvarande ordförande Johan Forssell (M) föreslås till omval som förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms stad på förbundets stämma den 13 maj 2023 och därmed till att leda förbundets viktiga arbete framåt.

Johan Forssell är sedan 2021 ordförande för Moderaterna i Stockholms stad och sedan hösten 2022 en del av den moderatledda regeringen som bistånds- och handelsminister. En enig valberedning föreslår omval för ytterligare en period som ordförande.

- Det är roligt att bli föreslagen att få fortsätta det viktiga arbete som vi har påbörjat i Stockholmsmoderaterna med att göra Moderaterna mer relevanta i alla led, alltifrån lokalt i stadsdelarna till en viktig kraft för att förändra Sverige. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med resten av förbundsstyrelsen förverkliga en rad projekt och planer som vi har för att göra Stockholm och Sverige ännu bättre, säger Johan Forssell.

Valet 2022 innebar en stor förlust för Moderaterna i Stockholms stad med tapp i samtliga val. En viktig del av arbetet framåt för förbundsstyrelsen blir att bryta den trenden.

- Det är en enig valberedning som föreslår Johan Forssell till att fortsatt leda Stockholmsmoderaterna och fortsätta det goda arbete som pågår i förbundet. Johan är en framgångsrik och uppskattad rikspolitiker med god förståelse för alla politiska nivåer, säger valberedningens ordförande Joakim Larsson.

Som vice förbundsordförande föreslås Dennis Wedin fortsätta (omval) och även Andrea Hedin (omval) som andre vice förbundsordförande.

Den nya styrelsen väljs formellt på Moderaterna i Stockholms stads förbundsstämma lördagen den 13 maj 2023.

Mer info: Hela förslaget till förbundsstyrelse finns på hemsidan


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla stockholm@moderaterna.se eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.