2021-11-24 05:00Pressmeddelande

Förslag till riksdagskandidater för Moderaterna i Stockholms län

Idag offentliggör nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms län sitt förslag till kandidater till riksdagen inför valet den 11 september 2022. Slutgiltigt beslut om kandidaterna kommer att tas på Moderaterna i Stockholms läns nomineringsstämma den 8 december 2021.

Nomineringsarbetet

Nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms län har sedan sommaren arbetat med att ta fram kandidater som ska representera Moderaterna i Stockholms län inför valet 2022. Förslaget är framtaget både genom den så kallade försöksnomineringen men framförallt genom intervjuer med kandidaterna. Den totala listan ska spegla en blandning av kandidater med olika kön, ålder och erfarenheter.

- Det är roligt att vi har så många duktiga kandidater i partiets allra starkaste distrikt, Stockholms län. Det har varit ett intressant och givande arbete och en enig kommitté är stolta över att presentera en så vass lista för stämman, säger Hanna Bocander, ordförande i nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms län.

Listan toppas av Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och därefter följer Tobias Billström från Nacka, i dag gruppledare i riksdagen och på tredje plats Karin Enström från Vaxholm, idag ordförande i Konstitutionsutskottet. Den fullständiga listan finns tillgänglig här.


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla stockholm@moderaterna.se eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.


Kontaktpersoner

Ida Karlbom
Kommunikationschef
Ida Karlbom