2019-03-21 08:38Pressmeddelande

Tillgång till friluftsliv allt viktigare vid val av bostadsort

Enkätundersökningen om friluftsliv har besvarats av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige. Foto: Peter Fredman, Mittuniversitetet. Bilden har pressrättigheter.Enkätundersökningen om friluftsliv har besvarats av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige. Foto: Peter Fredman, Mittuniversitetet. Bilden har pressrättigheter.

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor när man väljer var man vill bo. Det visar den nationella undersökningen av svenska folkets friluftsvanor som genomförts av turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

I den nu genomförda enkäten svarade varannan svensk, drygt 52 %, att tillgången till friluftsliv är viktig när man väljer bostadsort. Det är en tydlig ökning jämfört med en liknande undersökning som gjordes år 2007 då knappt 40 % av de tillfrågade svarade att tillgången till friluftsliv påverkade valet av bostadsort.

– Vi ser i enkätsvaren att i stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Det är betydligt fler som är ute i naturen på helger och under längre ledigheter, jämfört med vardagar, säger Peter Fredman, professor vid turismforskningscentret ETOUR och ansvarig för studien.

Enkätundersökningen har besvarats av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november 2018. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) och rapporten är framtagen av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kartläggningen av olika friluftsaktiviteter visar bland annat att:
- Aktiviteter som minskat sedan 2007 är promenader, stavgång, cykling på vägar, rullskridsko/inlines/rullskidor, fritidsfiske, solbad, jakt, trädgårdsarbete, picknick/grillning i naturen samt studier av växter, djur och fåglar.
- Aktiviteter som ökat sedan 2007 är jogging, terränglöpning, skateboard, bad utomhus i sjö/hav och pool/äventyrsbad, snorkling, dykning, paddling, geocaching, vattenskoter, bergsklättring, meditation och yoga i naturen.

I undersökningen framkommer också skillnader mellan olika inkomstgrupper. Forskarna har beräknat ett aktivitetsindex som omfattar 49 olika friluftsaktiviteter som kan utföras utomhus fritiden. Aktivitetsindex ger en bild av hur personer deltar i dessa aktiviteter och undersökningen visar att aktivitetsindex ökar med inkomsten. Drygt 60 % av de som har en årsinkomst över 800 000 har ett högt index (större än medianvärdet). Motsvarande siffra för de som tjänar under 400 000 per år är knappt 40 %.

– Undersökningen visar också att kvinnor är ute i naturen oftare än män. Detsamma gäller personer som har vuxit upp i Europa, inklusive Sverige, jämfört med de som själva, eller vars föräldrar, har växt upp utanför Europa, säger Peter Fredman.

Riksdagen har beslutat om tio mål för friluftslivet och åtta av Sveriges 16 miljömål innehåller preciseringar som berör friluftsliv.

– Dagens friluftsliv har nära kopplingar till en växande naturturism och syftet med undersökningen är att ge ett bra underlag för uppföljningar av friluftsmålen och friluftslivet i miljömålen, säger Peter Fredman.

Hela rapporten kan laddas ned från Naturvårdsverkets hemsida:  www.naturvardsverket.se/978-91-620-6887-5   

Kontaktperson:
Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid ETOUR, Mittuniversitetet, 070-6670806, peter.fredman@miun.seOm Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Kontaktpersoner

Ronney Wickzell
Presskommunikatör
Ronney Wickzell