2015-12-02 10:30Pressmeddelande

Unga prioriteras i Mitthems kö

Från årsskiftet införs ungdomskontrakt hos Mitthem.
- Det är ett sätt att hjälpa ungdomar in på en tuff bostadsmarknad och underlätta för dem att stanna kvar i Sundsvall vilket är viktigt för tillväxten, säger Marie Selin, vd.

Från årsskiftet kommer ungdomar mellan 18-26 år att prioriteras i Mitthems kö. Samtidigt ändras Mitthems uthyrningspolicy och det blir möjligt att ställa sig i kö från 16 år.
- Det är en viktig justering som kommer bli betydande. Vi har över 10 000 personer i vår intressekö och vill man ha möjligheten att flytta hemifrån när man fyllt 18 behöver man ställa sig i kö tidigt, säger Marie Selin.
I praktiken innebär ändringen att var tredje ledig etta eller tvåa i hela beståndet kommer att erbjudas ungdomar mellan 18-26 år. Målet är att erbjuda 100 kontrakt till ungdomar och därefter behålla en kvot på 100 ungdomskontrakt.
Från årsskiftet påbörjas också en utfasning av det som idag är så kallade ”insprängda pluslägenheter”, det är ett mindre antal lägenheter i fastigheter med hyresgäster i alla åldrar.
- Vår egen statistik har under lång tid visat en ojämn fördelning i det söktryck vi har på våra lägenheter. Vi har i snitt 40 sökande till våra plusboenden jämfört med 400 till en vanlig lägenhet. Det är viktigt att vi lyssnar på de signalerna, säger Marie Selin.
Kontakt: Marie Selin, vd 060- 13 95 32, 070-654 12 63


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund