2015-07-02 16:48Pressmeddelande

Skepparen muras inför lägenhetssläpp

85184 tegelstenar. Så många ska muras upp på Trygghetsboendets Skepparen på Norra Kajen.
Murarbetet har dragit igång och snart kommer Sundsvallsborna kunna se hur en vitmurad byggnad tar form.
De 139 lägenheterna kommer att släppas den 7 september.
Fasaden på Skepparen kommer att passa fint in i stadsbilden för Stenstan där det finns många vackert murade fasader. Valet föll till sist på ett finskt vitt tegel som är mycket frosttåligt.
Nu har arbetet med att mura de första skiftena nerifrån sockeln kommit igång. Från marken och en våningshöjd upp kommer fasaden att få en putsad gråblå nyans som fint kommer kontrastera mot det vita teglet.
Tidsplanen för bygget fortlöper som den ska. Alla balkonger är färdiggjutna och monterade och yttertaken är påbörjade. Lägenheterna för Trygghetsboendet Skepparen kommer att släppas på Mitthems hemsida måndagen den 7 september. Då blir de bokningsbara vartefter kontraktsskrivningen sätts igång och de intresserade prioriteras efter kötid.
Samtidigt som arbetet med Skepparen löper på har grundläggningen för kvarteret Primus gjorts klar och nu har väggarna börjat gjutas och monteras.
Kontakt:
Daniel Lundqvist, platschef NCC – 070-611 80 18
Torbjörn Sjödin, projektledare Mitthem 070-325 95 36


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund