2024-04-23 06:00Pressmeddelande

Nya riktlinjer för att hyra bostad hos Mitthem

Uthyrningspolicyn beskriver hur lediga lägenheter ska fördelas och vilka krav som är nödvändiga och rimliga att ställa på hyresgäster när ett nytt hyresavtal tecknas.

 Mitthems reviderade uthyrningspolicy 2024 innefattar en rad förändringar där fokus ligger på:

1. Göra det enklare för personer med betalningsanmärkningar att hyra bostad av Mitthem
2. Förhindra brottslighet i Mitthems lägenheter och på så sätt öka tryggheten för alla hyresgäster
3. Förbereda för en stor etablering som kan innebära flera sökanden, från andra delar av Sverige och världen, till Mitthems hyresrätter

- Mitthem är ett bostadsbolag för alla och då är det vårt ansvar att möjliggöra att fler kan bo hos oss. Det handlar om nuvarande och framtida hyresgäster. Med den nya uthyrningspolicyn vill vi även ge personer som haft det lite tufft med ekonomin möjlighet till en bra bostad, säger Sophia Beyer Rankila, styrelseordförande, Mitthem.

I uthyrningspolicyn har det tidigare funnits ett grundkrav att ha ett personnummer. Idag kompletteras det med att även personer med ett samordningsnummer kan söka lägenhet hos Mitthem.

- Vi har en stor etablering på ingång som gör att det måste bli enklare för personer med samordningsnummer att hyra bostad hos oss, säger Camilla Hjältman, chef, Kundcenter Mitthem.

En annan förändring i uthyrningspolicyn är en följd av den förändrade samhällssituationen som drabbar alla kommuner.

- För att skapa trygghet för alla våra hyresgäster i våra bostadsområden blir vi nu mer snabbfotade om en hyresgäst inte följer hyreslagen, Camilla Hjältman, chef, Kundcenter Mitthem.


Förändringar i Mitthems uthyrningspolicy 2024

  • Personer med samordningsnummer kan nu söka bostad hos Mitthem.
  • Personer med betalningsanmärkning som uppgår till maximalt 15 000kr har möjlighet att söka bostad hos Mitthem.
  • Det är tydligare uttalat för sökande och hyresgäst vad som gäller enligt hyreslagen och att Mitthem kommer att agera snabbare och tydligare om hyreslagen inte följs.

Här finns Mitthems hela uthyrningspolicy


Om Mitthem AB

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd med cirka 6 000 lägenheter. Bolaget har en balansomslutning på 2,7 miljarder kr och en omsättning på cirka 470 miljoner kronor. Bolaget ägs av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB och har omkring 60 anställda. Visionen är ”Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt!"


Kontaktpersoner

Sophia Beyer Rankila
Ordförande
Sophia Beyer Rankila