2024-05-13 06:30Pressmeddelande

Mitthem pausar stambytesprojekt efter upphandlingsmiss

Mitthem pausar ett stort avtal med entreprenör på grund av ett misstag i avtalsförfarandet. Det handlar om ett ramavtal som förlängdes i tron om att allt gick till på ett korrekt sätt. Men den mänskliga faktorn gjorde att förlängningen av ramavtalet gjordes några dagar för sent. I praktiken kan det innebära det inte finns något giltigt avtal för det aktuella projektet.

- Som ett kommunalt bolag måste vi ha ordning och reda i alla våra avtal. Vi kommer nu att gå igenom alla övriga avtal för att säkerställa att de är korrekta, säger Lotta Björklund, VD, Mitthem.

Bristerna kom till Mitthems kännedom efter en granskning gjord av moderbolaget Stadsbacken. För att kunna garantera att allt går rätt till och att tidigare fel korrigeras gör Mitthem en ny upphandling.

- Så fort vi fick kännedom, den 6 maj, om att avtalet inte är korrekt förlängt, stoppade vi allt arbete. Det är vi på Mitthem som har begått misstaget, inte entreprenören. Sedan vi fick beskedet har vi fokuserat på att ha en öppen och transparent dialog med entreprenören och vår ägare, eftersom vi förstår att det här är något som kan påverka förtroendet för såväl oss som bolag, och hela kommunkoncernen. Vi vill göra rätt, och om vi gjort fel måste vi göra om, säger Lotta Björklund.

Stadsbackens granskning innehåller också uppgifter om en potentiell intressekonflikt mellan en medarbetare på Mitthem och en entreprenör.

- För oss är det väldigt viktigt att sundsvallsborna ska känna sig trygga med att vi som kommunalt bostadsbolag har ordning och reda och vi hanterar både skattemedel och affärsrelationer på rätt sätt. Vi har rutiner och processer som vi följer noggrant och vi kommer att tydliggöra för både våra ägare och allmänheten hur vi följer de, säger Lotta Björklund.

Tillsammans med kommunen och Stadsbacken vill Mitthem titta vidare på hur man kan hantera potentiella intressekonflikter vid upphandling framöver, där det kan finnas svåra avvägningar så att det blir tydligt och transparent. 

Det förlängda ramavtalet som nu pausas handlar om ett stort stambytesprojekt på Alnö. Det innefattar 216 lägenheter med en total kostnad 190 mkr som löper under fem år. Berörda hyresgäster är informerade.

 

 

 

 


Om Mitthem AB

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd med cirka 6 000 lägenheter. Bolaget har en balansomslutning på 2,7 miljarder kr och en omsättning på cirka 470 miljoner kronor. Bolaget ägs av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB och har omkring 60 anställda. Visionen är ”Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt!"


Kontaktpersoner

Lotta Björklund
VD
Lotta Björklund