2017-06-30 14:31Pressmeddelande

Mitthem ansöker om bygglov för nytt projekt

Havsutsikt men ändå nära skogen. Det är läget för Mitthems nya projekt Byhöjden med två hus och sammanlagt 88 lägenheter.
- Vi tror att det finns en efterfrågan på hyresrätter i det här området där det i dag mest finns villor och bostadsrätter, säger Per Nässbjer, fastighetsutvecklare.
Området som ska byggas ligger väster om Brf Bosvedjan och de två husen kommer att ligga upp mot skogsbrynet. Närheten till skog och friluftsområde kommer att prägla husen och området. Entreprenör blir NCC som vann den förnyade konkurrensutsättningen.
- Genom att använda oss av SABO:s punkthus som är både yt- och kostnadseffektiva och tack vare att vi får ett statligt investeringsbidrag på 20 miljoner går den tuffa kalkylen ihop, säger Per Nässbjer.
De 88 lägenheterna kommer att fördelas mellan 30 ettor, 28 tvåor och 30 treor och variera mellan 36 och 60 kvadratmeter. Hyran kommer att ligga mellan cirka 5000-7500 kronor i månaden och det kommer att vara inglasade balkonger på alla lägenheterna.
I Mitthems tillväxtplan är målet att bolaget ska bygga 500 lägenheter på sju år fram till 2021. Startskottet gick 2014 på Skönsmon och fram till nu har Mitthem färdigställt 232 lägenheter. Just nu pågår bygget Hermes på Södermalm med två lägre punkthus med sammalagt 51 lägenheter. Tillsammans med Byhöjden kommer det innebära att bolaget är på god väg att infria uppsatta nyproduktionsmål. De två husen i Byhöjden ingår i en första etapp där Mitthem planerar att bygga ytterligare tre hus.
Mitthems bostadsbyggande 2014-2017
 
Kontakt:
Per Nässbjer, fastighetsutvecklare 076-101 93 53
Ante Bromée, fastighetschef 076-101 93 55
 


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund