2015-12-24 09:49Pressmeddelande

Klart med Mitthems försäljning

Nu är det klart att det blir Tvättbjörnen som blir ny ägare till de hus som Mitthem haft ute till försäljning under hösten.
Affären blev klar i onsdags då kontrakten för Skörden 1 i Nacksta, Hatten 15 på Slutgatan och Tara 1 i Stenstan skrevs under. Sammanlagt gäller fastighetsköpet 100 lägenheter till ett fastighetsvärde på 87 miljoner kronor.
- Pengarna kommer att vara ett välkommet tillskott för framtida renoveringar och nyproduktion och det känns bra att det blir en lokal aktör som tar över våra hus, säger Marie Selin.
Tvättbjörnen tar formellt över husen omedelbart men Mitthem kommer att ansvara för driften över helgerna.
Kontakt:
Marie Selin, vd Mitthem: 070-654 12 63
Stig Svedberg, vd Tvättbjörnen: 070-686 43 00
Taggar:


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund