2015-08-11 16:47Pressmeddelande

Högtryck på studentlägenheter

Med bara två dagar kvar till stoppdatum är Mitthems studentlägenheter slut för tillfället. På tisdagsmorgonen stod drygt 50 personer utan lägenhet.
- Det är bara ungefär tre veckor vid terminsstarten på hösten som vi inte kan erbjuda lägenheter till alla studenter. När några veckor har gått in på terminen brukar problemet vara löst, säger Camilla Hjältman, kundcenterchef.
I fjol hade Mitthem 130 sökande utan bostad när tiden gick ut. Till terminstarten hade alla 130 studenter någonstans att bo. Då löstes bostadssituationen med hjälp av olika samarbetspartners som exempelvis Sidsjö Hotell och Konferens som tillsammans med HSB var till stor hjälp.
- Vi har redan inlett diskussioner med fler olika aktörer för att förbereda för den stora studentinflytten, säger Camilla Hjältman.
Sundsvalls kommun har bostadsgaranti för förstaårsstudenter. 2014 var första året som Mitthem mötte så stor efterfrågan på studentlägenheter. Samtidigt har bolaget stora vakanser på studentlägenheterna under övriga året.
- Att vi skulle avsätta fler lägenheter till studenter är inte försvarbart gentemot de 10 000 personer som vi har i kö till våra övriga lägenheter, säger Camilla Hjältman.
Vid midnatt på torsdag går anmälningstiden ut för att kunna få omfattas av bostadsgarantin.
- På fredag morgon börjar vi jobba med listan och arbetar efter studenternas kötid. säger Camilla Hjältman, kundcenterchef.
Kontakt: Camilla Hjältman, kundcenterchef 060-139512


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund