2019-11-26 09:00Pressmeddelande

Hållbara tillsammans - ett lyckat projekt

EU-projektet Hållbara tillsammans har sedan starten 2017 drivits av Mitthem och MittSverige Vatten & Avfall för att skapa en mer hållbar framtid. Ett mål har varit  att minska avfallet och användningen av vatten på några utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg.
- De adresser som deltagit i projektet har tillsammans minskat både sin vattenförbrukning och sitt brännbara avfall med drygt 20 procent fram tills nu. Jag är så glad och stolt över våra hyresgäster  som bidragit till dessa fantastiskt fina resultat, berättar projektledare Nina Staaf på Mitthem.

Resultaten av projektet har visat sig vara mycket bra, vissa adresser har till och med minskat sin vattenförbrukning med så mycket som över 55 procent. Vad är hemligheten?
- Vi har utbildat nästan 800 personer, mestadels våra hyresgäster, i vår Hållbarhetsskola. Där har vi på fem olika språk varvat teori med att praktiskt visa hur de kan göra för att leva mer hållbart. Vi har även satsat på uppsökande verksamhet där vår utbildare har informerat om hur det fungerar med källsortering och hur hyresgästen kan spara vatten med enkla konkreta tips i vardagen, säger Nina Staaf.

Målet för EU-projektet var att minska förbrukningen med 5 procent något som infriades redan under 2018. Den sista december 2019 avslutas projektet men planen är att samarbetet mellan Mitthem och MittSverige Vatten & Avfall ska fortsätta och att även Sundvall Energi ska vara med. Tillsammans kan vi göra mycket för en mer hållbar framtid.

Statistik


 
Nina Staaf
Hållbara tillsammans 

060-13 95 06 - 072-148 02 48


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund