2015-12-08 19:38Pressmeddelande

Del av försäljning dras tillbaka för hyresrättens bevarande

Efter ett beslut i Mitthems styrelse dras försäljning tillbaka för fyra av de fastigheter som legat ute till försäljning. Enligt lag har hyresgästerna vid en försäljning rätt att själva köpa fastigheterna genom att bilda bostadsrätter.
- Det här är en ideologisk fråga, vi vill verka för att bevara hyresrätten, säger Leif Nilsson, styrelseordförande (S).

Det var i september som Mitthem la ut sammanlagt 121 lägenheter till försäljning fördelade på sju fastigheter. Fem ligger i centrala Stenstan, en på Västermalm och en i Nacksta. Under försäljningsprocessens gång har två bostadsrättsföreningar bildats för Cupido 1 och Ödet 4,5 och 6 som visat intresse för att köpa fastigheterna med sammanlagt 31 lägenheter.
Vid ett extrainkallat styrelsemöte på tisdag kväll beslutade en oenig styrelse att dra tillbaka försäljningen av de aktuella fastigheterna.
- Sundsvall är en stad med relativt många bostadsrätter. Vi tycker att det är viktigt att de hyresrätter som finns idag bevaras, särskilt inne i Stenstan, säger Leif Nilsson.

- Med styrelsens beslut är det inte längre möjligt att genomföra affären som det var tänkt. Vår nyproduktion behöver nu i högre utsträckning lånefinansieras, säger Marie Selin, vd.
Kontakt:
Leif Nilsson, styrelseordförande Mitthem: 070- 696 42 06
Marie Selin, vd Mitthem: 070-654 12 63


Om Mitthem AB

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden. Mitthem har drygt 5 800 lägenheter med en balansomslutning av 2,46 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 Mkr förvaltar vi i en starkt decentraliserad organisation med 51 anställda. Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Linda Backlund
Kommunikationsstrateg
Linda Backlund