2022-03-04 07:00Pressmeddelande

Bostadsbolag kraftsamlar för tryggare och trivsammare bostadsområden

Blå Trygga Trappan stämpelBlå Trygga Trappan stämpel

I ett nytt samarbete kraftsamlar allmännyttiga Mitthem, Fastighets AB Balder och polisen i Sundsvall kring trygghetsfrågan i utvalda bostadsområden. Arbetsmetoden Trygga Trappan används idag på ett antal orter i landet och med goda resultat. Nu hoppas de båda bostadsbolagen att insatserna ska öka hyresgästernas trygghet och trivsel även i Sundsvall.

Sundsvalls kommun har som mål att utjämna sociala skillnader och trygga bostadsområden är en förutsättning för att uppnå stadens mål. Trygga, trivsamma bostadsområden handlar om allt från själva utformningen av boende- och utemiljön till vilka som har tillgång till platsen.

- Som bostadsbolag har vi ett ansvar för att skapa trygga hem får våra hyresgäster. Att behöva gå förbi ett okänt gäng precis utanför sin lägenhetsdörr, eller bli störd av höga röster i trapphuset eller källaren, skapar otrygghet. Som hyresgäst ska man vara trygg i hela huset, säger Satu Grönvall, boendesamordnare på Mitthem.

Roger Flodin är affärsområdeschef för fastighetsbolaget Balder i Sundsvall och har under senare år sett en ökning av personer som uppehåller sig i trapphus. Förutom att det så kallade trapphänget påverkar tryggheten för boende och deras gäster, medför det ofta också skadegörelse och nedskräpning.

Genom kollegor i Göteborg hade Roger kännedom om satsningen och arbetsmodellen Trygga Trappan. Syftet med modellen är att öka tryggheten samt förebygga brott och ordningsstörningar i boendemiljön genom en närmare samverkan och dialog mellan fastighetsägare och polis.

- Balder har alltid haft ett starkt socialt engagemang och vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga. När vi nu inför vi Trygga Trappan i våra bostadsområden i Sundsvall är det ett komplement till arbetet vi redan gör såsom trygghetsvandringar, hyresgästdialoger, installation av elektroniska passagesystem med mera, säger Roger Flodin.

När Balder förra året kontaktade polisen för ett samarbete kring trygghetsfrågan visade det sig att även Mitthem hade samma erfarenheter och det var då parterna började planera för en gemensam satsning. Mitthem har av Sundsvalls kommun fått i uppdrag att bidra till en positiv utveckling i Nacksta och Skönsberg. I det inledande skedet inför Mitthem Trygga Trappan som ett komplement till trygghetsvandringar på ett antal adresser i områdena.

Trygga Trappan används sedan tidigare av andra bostadsbolag i Sverige som haft utmaningar med att obehöriga samlas i trapphusen och skapar otrygghet. Arbetsmetoden har visat på god effekt och i en enkätundersökning som Polismyndigheten i Malmö genomförde 2018 svarade 89,5 procent av de boende att hänget i trappuppgångar minskat där Trygga Trappan implementerats. Dessutom hade otryggheten minskat från 84 % till 48 %.

- När ungdomar börjar hänga i trapphus och källare finns en stor risk att det uppstår problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Miljön lockar även till sig ungdomar som befinner sig i riskzonen för olika sorters kriminalitet. Trygga Trappan jobbar proaktivt mot just detta, berättar Annica Odelind, Polisinspektör i Medelpad.

I ett av Göteborgs bostadsområden har Balder tillsammans med andra fastighetsägare, polisen m.fl. arbetat enligt Trygga Trappan-modellen under ett år och med goda resultat. Satsningen ska analyseras närmare inom kort, men den gemensamma uppfattningen är att trapphänget har minskat. Även Balders NKI-undersökning (Nöjd Kund Index), visar att tryggheten har ökat på adresser där Trygga Trappan införts.

Mitthem har länge arbetat med socialt hållbarhetsarbete på olika sätt. Genom att nu växla upp trygghetsarbetet är målet att göra skillnad på riktigt för att skapa trygga bostadsområden och på sikt utjämna sociala skillnader.

- Hela vårt sociala hållbarhetsarbete fokuserar på bostadsområden som kommunen har identifierat som områden som behöver särskilda satsningar. Det här går helt i linje med det, menar Satu Grönvall, boendesamordnare på Mitthem.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Roger Flodin, Affärsområdeschef Balder, telefon +46 (0)60-52 45 52.

Satu Grönvall, Boendesamordnare, Mitthem AB, telefon +46 (0)60 – 13 95 02.

Annica Odelind, Polisinspektör Utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen, +46 (0)70-312 35 18.

 

 

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Balder är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden med fastigheter även i Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2021 ett värde om 191,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Om Mitthem AB

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd med cirka 5 800 lägenheter. Bolaget har en balansomslutning på 2,4 miljarder kr och en omsättning på cirka 430 miljoner kronor. Bolaget ägs av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB och har 53 anställda. Visionen är ”Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt!"